กรมอนามัย เผยปีใหม่ ปชช.เดินทางคึกคัก ย้ำผู้ประกอบการดูแลความสะอาดอาหาร-ส้วม ลดเสี่ยงโรค

  • 28 ธันวาคม 2566

         

          #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อย่างคึกคัก ย้ำผู้ประกอบการ อาทิ สถานีขนส่งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ศาสนสถาน โรงพยาบาล และตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น จัดเตรียมความสะอาดร้านอาหาร และล้างส้วมสาธารณะให้สะอาด ปลอดภัย เพื่อรองรับผู้ใช้บริการจำนวนมาก

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

          นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มออกเดินทางไปท่องเที่ยว และกลับภูมิลำเนา นอกจากต้องระมัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้ว ประชาชนควรใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อสุขอนามัยที่ดีในการเดินทางตั้งแต่การบริโภคอาหาร ไม่ว่าจะเป็นตามร้านอาหาร มินิมาร์ท และตามแผงลอยที่มีการจำหน่ายอาหารมากมายหลายชนิด ต้องคำนึงถึงคุณค่าด้านโภชนาการและความสะอาดของอาหารและภาชนะเป็นพิเศษ โดยเน้นเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่ปรุงสุกใหม่จากสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐ หรือร้านที่มีป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย

          “ทั้งนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการควรมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะอย่างถูกต้อง โดยไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ ไม่ทิ้งวัสดุนอกจากกระดาษชำระลงโถส้วม ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วม และล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งหลังการใช้ส้วม เพื่อช่วยกันรักษาความสะอาดแก่สถานบริการและลดจุดเสี่ยงของการเกิดโรค และสุขอนามัยที่ดี นอกจากนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในสถานที่ต่างๆ อาทิ สถานีขนส่งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ศาสนสถาน โรงพยาบาล และตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น ร่วมกันล้างส้วมสาธารณะให้สะอาดปลอดภัย เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเน้นให้มีการทำความสะอาดเป็นพิเศษในจุดที่ต้องสัมผัสบ่อย ได้แก่ 1) ราวจับ 2) ที่กดโถส้วม 3) ลูกบิดประตู 4) ที่รองนั่ง 5) ที่จับสายฉีดน้ำชำระ และ 6) ก๊อกน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่าง ๆ และมีสุขอนามัยที่ดี” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 29 ธันวาคม 2566

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH