กรมอนามัย ชวนทำบ้านสะอาด ลดฝุ่น-เชื้อรา รับสิ่งดี รับปีกระต่าย

  • 27 ธันวาคม 2565

            กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยสร้างกิจกรรมในครอบครัว ช่วยกันทำความสะอาดบ้านรับสิ่งดีๆ รับปีกระต่าย หรือปีใหม่ไทย ปี 2566 เพื่อลดแหล่งสะสมฝุ่นละอองเชื้อรา และสิ่งสกปรก สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในบ้าน

           นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันประชาชนสามารถใช้ช่วงนี้ทำความสะอาดบ้าน ซึ่งนอกจากจะทำให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้ว ยังช่วยลดแหล่งสะสมฝุ่นละออง      เชื้อรา และสิ่งสกปรก และถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆ รับปีใหม่ด้วย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถปฏิบัติตามได้ 5 ขั้นตอน คือ 1) เก็บสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน จัดวางของให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการหยิบใช้ และไม่เก็บสะสมสิ่งของที่ไม่จำเป็นไว้มากเกินไป เพื่อลดการสะสมของฝุ่น และเชื้อรา    2) กวาดหยากไย่ ฝุ่นละออง และเศษขยะทั้งภายในบ้าน และบริเวณโดยรอบ 3) เช็ดถูคราบสกปรก ทำความสะอาดให้ทั่วถึง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด โดยเน้นบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ และจุดเสี่ยงอื่น ๆ 4) ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และ 5) คัดแยกขยะตามประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไปให้เก็บรวบรวมใส่ถุงที่มีความเหนียวทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม และมัดปากถุงให้แน่นทิ้งลงถัง ปิดฝามิดชิด ส่วนขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว ขวดพลาสติก โลหะ ให้เก็บรวบรวมเพื่อนำไปจำหน่าย ส่วนขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร ให้เก็บใส่ถุงที่ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มัดปากถุงให้แน่นทิ้งลงถัง ปิดฝามิดชิด หรือนำไปทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ แก๊สชีวภาพ สำหรับขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ ให้จัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิม รวบรวมและนำไปไว้ที่จุดทิ้งขยะอันตราย

          “ทั้งนี้ อาคารที่พักอาศัยรวม เช่น แฟลต อพาร์ตเมนท์ คอนโดมิเนียม ผู้ดูแลควรเน้นการทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ และจุดเสี่ยงอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ บางพื้นที่ที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ เช่น สุนัข แมว กระต่าย หรือสัตว์เลี้ยงที่มีขน ต้องดูแลใส่ใจความสะอาดเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อลดปัญหาเห็บ หมัด และขอให้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการในการจัดการที่พักอาศัย ดูแลทำความสะอาดร่วมกันอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในห้องพักตนเอง และผู้ร่วมพักอาศัยในอาคารเดียวกัน เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี รับสิ่งดีๆ ในปีกระต่ายนี้”อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

                                                                                     ***
                                                                                                                                                                                                                                                                                    กรมอนามัย / 27 ธันวาคม 2565

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH