กรมอนามัย ย้ำ โรงทานงานกฐิน คุมเข้มความสะอาด ปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19

  • 27 ตุลาคม 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะโรงทานงานทอดกฐิน คุมเข้มความสะอาด ปลอดภัย ตั้งแต่จุดที่ใช้ปรุงประกอบและแจกจ่ายอาหาร พร้อมย้ำ พุทธศาสนิกชนร่วมงานกฐินปลอดภัย เว้นระยะห่างการนั่ง สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ในขณะเข้าร่วมพิธีตลอดเวลา และงดจับกลุ่มสนทนา เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด-19

          นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประเพณีทอดกฐิน เป็นประเพณีสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีความเชื่อว่า พิธีทอดกฐิน ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งทำให้มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้ากฐินเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังและป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 จึงขอเน้นย้ำให้วัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข  อย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดทำโรงทาน เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่มาร่วมงานบุญนั้น ควรมีการคุมเข้มด้านความสะอาด ปลอดภัย และป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบสถานที่เตรียมปรุงและจุดรับอาหาร เพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค โดยสถานที่ตั้งโรงทานควรอยู่ในพื้นที่โล่งที่มีการระบายอากาศได้ดี ส่วนผู้ปรุงประกอบอาหารไม่ควรสัมผัส อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์โดยตรง และล้างมือหลังการสัมผัสเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกครั้ง รวมทั้งแยกภาชนะ อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร เช่น  เขียง มีด ระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบ เน้นปรุงอาหารให้สุกอย่างน้อย 30 นาทีด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงการปรุงประกอบอาหารที่บูดเสียง่าย เช่น อาหารที่มีกะทิ เป็นต้น

          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วให้วางไว้บนโต๊ะสูง ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีการปกปิดอาหาร และอุ่นอาหารให้ร้อนทุก ๆ 2 ชั่วโมง รวมทั้งใช้อุปกรณ์สำหรับหยิบจับหรือตักอาหารด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ส่วนของด้ามจับตกหล่นหรือสัมผัสกับอาหาร เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ ควรจัดอาหารเป็นชุดพร้อมแจกจ่ายให้นำกลับไปรับประทานที่บ้าน ห้ามจัดกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน ให้แยกบรรจุข้าวและกับออกจากกัน ควรหลีกเลี่ยงการใช้โฟมบรรจุอาหารเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย กล่องกระดาษ (Foodgrade) แทนจะเหมาะสมกว่า ที่สำคัญ ผู้ปรุงประกอบ ผู้ตักอาหาร และผู้ให้บริการ ต้องสวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ ตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน ก่อนการเตรียมอาหาร และหลังปรุงอาหารเสร็จ หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที ส่วนบริเวณจุดรับอาหารนั้น ควรจัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย อ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้ผู้บริโภคใช้ทำความสะอาดมือก่อนการหยิบจับอาหาร และมีการกำหนดจุดที่ยืนรอรับอาหารต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 -2 เมตร

          “ทั้งนี้ ในช่วงของการประกอบพิธี ขอเน้นย้ำให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานทอดกฐิน เว้นระยะห่าง  การนั่ง แบบเว้นระยะเก้าอี้ 1 – 2 เมตร ระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้ร่วมพิธีท่านอื่น สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ในขณะเข้าร่วมพิธีตลอดเวลา หากมีอาการเจ็บป่วย หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและ  อยู่ในช่วงแยกกักตัว ให้งดร่วมประกอบพิธี ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เข้มข้นอย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งก่อนการเข้าร่วมงานและออกจากงาน งดจับกลุ่มสนทนา และเมื่อกลับถึงบ้านหรือที่พักให้อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

กรมอนามัย / 27 ตุลาคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH