กรมอนามัย เตือน ระวังเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สรั่ว สูดดมนาน เสี่ยงหมดสติ

  • 27 ตุลาคม 2563

ระวังเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สรั่ว

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส หากเกิดการรั่วซึมของแก๊ส และสูดดมโดยที่ไม่รู้ตัวเป็นเวลานาน เสี่ยงหมดสติ มีโอกาสเสียชีวิต แนะหากได้กลิ่นแก๊สผิดปกติ ควรรีบเปิดประตู ปิดเครื่องทำน้ำอุ่น ออกจากห้องน้ำและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

        นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีข่าว  พบผู้ประสบเหตุหมดสติในห้องน้ำถึง 3 ราย หลังจากเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้แก๊ซหุงต้ม แต่ไม่ได้เปิดพัดลมระบายอากาศ นั้น ซึ่งการเปิดใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส จะเกิดการเผาไหม้ออกซิเจนเพื่อทำความร้อน ในขณะเดียวกันก็เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้น ดังนั้น หากบางสถานที่ที่มีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการบำรุงรักษา อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อผู้ใช้งานจนถึงขั้นเสียชีวิต เพราะเมื่อสูดดมเข้าในปริมาณมากจะทำให้เม็ดเลือดแดงจับออกซิเจนได้น้อยลง ร่างกายขาดออกซิเจนทำให้มีอาการ วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ มึนงง หน้ามืด หายใจลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน ซึม หมดสติ และเสียชีวิตได้ กลุ่มที่มี ความเสี่ยงมากที่สุด คือ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเลือดจาง หอบหืด ถุงลมโป่งพอง ความดันโลหิตสูง   หากได้รับแก๊สพิษมีโอกาสเสียชีวิตสูง

         นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปวา  ผู้ประกอบการสถานที่พักจึงควรระมัดระวังในการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยดังนี้ 1) เลือกเครื่องทำน้ำอุ่นที่ได้มาตรฐานและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำอุ่นให้ถูกต้อง ปลอดภัย ตรวจสอบคุณภาพตามที่กำหนดในคู่มือใช้งานสม่ำเสมอ 2) ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ในห้องน้ำที่มีพื้นที่กว้างเพียงพอ มีช่องลมหรือช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง หรือมีพัดลมระบายอากาศ ประตูมีกลอนหรือลักษณะอื่นใดที่สามารถเปิดจากข้างนอกได้ 3) การติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้นอกห้องน้ำ ถังแก๊สต้องตั้งบนพื้นราบและมีอากาศถ่ายเท 4) ควรแจ้งผู้เข้าพักให้ทราบอันตรายและวิธีการใช้ โดยติดป้ายเตือนไว้อย่างชัดเจน ให้เปิดพัดลมดูดอากาศทุกครั้งที่ใช้น้ำอุ่นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และติดตั้งสวิตซ์พัดลมให้พ่วงกับสวิตซ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการลืมเปิดพัดลมดูดอากาศ และ 5) ดูแลตรวจสอบระบบระบายอากาศในสถานที่พักโดยเฉพาะในห้องน้ำ

         “สำหรับนักท่องเที่ยว ผู้เข้าพักอาศัยหรือผู้ที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรเปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้ง  ที่อาบน้ำ กรณีอาบน้ำติดต่อกันหลายคน ให้เปิดพัดลมดูดอากาศและเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที กรณีไม่มีพัดลมดูดอากาศควรเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที เพื่อให้อากาศถ่ายเท หากพัดลมดูดอากาศไม่ทำงานควรหลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส และควรมีคนอยู่ด้วยในบริเวณนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันที เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้สังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้น เช่น วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด และหายใจลำบาก ควรรีบออกจากห้องน้ำ หรือหากได้กลิ่นแก๊สผิดปกติ ควรรีบเปิดประตู ปิดเครื่องทำน้ำอุ่น ออกจากห้องน้ำและแจ้งผู้ดูแลทันที หากพบผู้ป่วยที่หมดสติในห้องน้ำ ควรรีบให้การช่วยเหลือโดยนำผู้ป่วยไปยังพื้นที่โล่งที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และโทรสายด่วน 1669 เพื่อขอ ความช่วยเหลือ” รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 27 ตุลาคม 2563

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH