กรมอนามัย คาดโครงการฟันเทียม-รากฟันเทียม ปี 2566 เป็นไปตามเป้าหมาย

  • 27 กันยายน 2566

         #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คาดผลการดำเนินงาน “โครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567” ประจำปี 2566 เป็นไปตามเป้าหมาย ล่าสุด มีผู้ได้รับบริการใส่ฟันเทียม จำนวน 51,545 คน และ    ผู้ได้รับบริการฝังรากฟันเทียม  จำนวน 1,388 คน

         นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ตามที่กรมอนามัย ร่วมกับกรมการแพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแก้ไขปัญหาการสูญเสียฟัน และฝังรากฟันเทียมให้กับผู้สูงอายุ โดยในปี 2566 ตั้งเป้าหมายให้บริการผู้สูญเสียฟันได้รับบริการฟันเทียม จำนวน 36,000 คน และรับบริการฝังรากฟันเทียม 3,600 คน ซึ่งขณะนี้มี    ผู้ได้รับการใส่ฟันเทียม จำนวน 51,545 คน และผู้ได้รับบริการฝังรากฟันเทียม จำนวน 1,388 คน ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ขณะนี้ มีหน่วยบริการทั้งหมด 240 แห่ง มีการจัดบริการแล้ว 141 แห่ง ทั้งนี้ กรมอนามัยได้เตรียม 3 แนวทางเพื่อขยายผลการจัดบริการ ในปี 2567 ดังนี้ 1) สื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ รณรงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ 2) พัฒนาหน่วยบริการและทันตบุคลากร ให้สามารถจัดบริการได้ในทุกหน่วยบริการที่มีศักยภาพ และ 3) ผลักดันการจัดบริการรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมให้เป็นสิทธิประโยชน์ในกลุ่มผู้ใช้สิทธิข้าราชการ และประกันสังคมในอนาคต

          “ทั้งนี้ ปัญหาสุขภาพช่องปากยังเป็นปัญหาที่พบได้สูงในประชากรทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะวัยทำงานตอนปลายและผู้สูงอายุ ยิ่งประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ปัญหาช่องปากก็เพิ่มมากขึ้น จนนำไปสู่การสูญเสียฟัน ซึ่งข้อมูลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ ของกรมอนามัย พบว่า ในปี 2560 ผู้สูงอายุ 60-74 ปี มีฟันแท้เฉลี่ย 18 ซี่ต่อคน และเมื่ออายุ 80-85 ปีลดลงเหลือเพียง 10 ซี่ต่อคน และยังพบผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากถึงร้อยละ 8.7 ซึ่งการสูญเสียฟัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย คุณภาพชีวิต และการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังยังอาจจะส่งผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในช่องปาก เช่น โรคเบาหวาน มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรค    ฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ และโรคปริทันต์อักเสบ หากผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี จะส่งผลให้ปัญหาในช่องปากทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนสูญเสียฟัน ซึ่งโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 จะยังเปิดรับ    ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 หากประชาชนสนใจ สามารถติดต่อได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน หรือหากมีข้อสงสัยในการเข้ารับบริการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1330” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 27  กันยายน 2566

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!