กรมอนามัย เผย ผลอนามัยโพล ประชาชนยังกังวลโควิด-19 ระบาด ย้ำตั้งการ์ดสูง ด้วยหลัก UP

  • 27 กุมภาพันธ์ 2565

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย ผลอนามัยโพล พบว่า คนไทยร้อยละ 60 กังวลและกลัวการการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนยกระดับการป้องกันด้วยหลัก UP (Universal Prevention) อย่างเข้มข้น

 

 

                นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากผลการสำรวจอนามัยโพลเรื่อง “ความกังวล และความรู้สึกต่อสถานการณ์โควิด 19” ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า ประชาชน ร้อยละ 60 มีความกังวล กลัวการระบาด ขณะที่ร้อยละ 34.4 มีความตระหนักแต่ไม่ถึงกับตระหนก และร้อยละ 34.1 เครียดกับการใช้ชีวิต กระทบการเรียน การงานและรายได้ ส่วนร้อยละ 21.3 ชินชากับสถานการณ์ นอกจากนี้ ยังพบว่ากิจกรรมที่ประชาชนจำเป็นต้องทำ แต่ทำไม่ได้ในช่วงนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มากที่สุดคือ การไปเรียนและให้บุตรหลานไปเรียนในสถานศึกษา (On-site) และอยากเดินทางข้ามจังหวัดไปเยี่ยมญาติหรือทำงาน และไปสังสรรค์ ปาร์ตี้กับญาติ เพื่อนฝูง

                   “ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ประชาชนยกระดับการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยหลัก UP(Universal Prevention) อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ดังนี้ 1) ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น 2) เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ทุกสถานที่ 3) สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งนอกบ้านและในบ้านและเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น 4) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 5) หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากาก ใบหน้า ตา ปาก จมูก 6) ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังให้เลี่ยงออกนอกบ้าน 7) ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย ๆ 8) แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของ ร่วมกับผู้อื่น 9) งดกินข้าวร่วมกันและเลือกกินอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ และ10) หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรตรวจด้วย ATK หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

 

กรมอนามัย / 27 กุมภาพันธ์ 2565

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH