กรมอนามัย ชวนคนอยู่บ้านสมัครเข้าร่วม “ก้าวท้าใจ Season 3” สร้างสุขภาพดีช่วงโควิด-19

  • 26 เมษายน 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยที่อยู่บ้าน ทำงานที่บ้าน Work From Home สมัครเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร พร้อมสะสม Health Point หรือแต้มสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายในช่วงโควิด-19

 

 

                     ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีข่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์ โรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนกลุ่มวัยทำงานมีการทำงานที่บ้านตามมาตรการ Work From Home กันมากขึ้น ดังนั้น การสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมนับเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเชิญชวนทุกคนสมัครเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร ที่เปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง และสำหรับโครงการก้าวท้าใจ ทั้ง 2 Season ตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1.38 ล้านคน โดยแบ่งเป็นก้าวท้าใจ Season 1 จำนวน 4.8 แสนคน ระยะทางสะสมทั้งหมด 20 ล้านกิโลเมตร และก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19 60 วัน 60 กิโลแคลอรี จำนวน 9 แสนคน รวมพลังงานสะสมทั้งหมด    988 ล้านกิโลแคลอรี สำหรับก้าวท้าใจ Season 3 ขณะนี้มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 2,152,667 คน ระยะทางสะสมทั้งหมด9,393,940 โดยจังหวัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ จังหวัดร้อยเอ็ด 213,014 คน    จังหวัดขอนแก่น 145,731 คน และ จังหวัดมหาสารคาม 98,159 คน

                  “ทั้งนี้ โครงการก้าวท้าใจ Season 3 ได้เน้นส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม และต่อเนื่องในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ของการออกกำลังกาย โดยเพิ่มรูปแบบการออกกำลังกายให้หลากหลาย และท้าทาย นอกจากการวิ่ง ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอร์โรบิกแดนซ์ และคีตะมวยไทย ซึ่งสามารถทำได้ง่ายทุกที่ ทุกเวลา เพียงบันทึกสะสมข้อมูลการออกกำลังกายระยะทาง เวลา ผ่านแอปพลิเคชั่น ระบบจะทำการบันทึกแต้มสุขภาพ (Health point) โดยจะมีกิจกรรมให้ประชาชนร่วมสนุก และลุ้นรับของรางวัลตลอด season 3 นี้” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

                  ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเสริมว่า ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ Season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร ผ่าน Line ID @thnvr  เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ และมีการคัดกรองสุขภาพโดยการประเมินค่าดัชนีมวลกาย ส่งผลและรายงานผลการออกกำลังกาย เพิ่มรูปแบบกลุ่มและขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังสถานประกอบการ ชุมชน และสถานศึกษา รวมทั้งมีการจัดแข่งขันภายในกลุ่มและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พร้อมทั้งสามารถสะสม Health Point หรือแต้มสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการออกกำลังกายของประชาชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ในการแลกของรางวัล โดยการได้รับรางวัลแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) รางวัลสำหรับผู้ที่สามารถพิชิต 100 กิโลเมตร 10,000 คนแรก 2) การจับรางวัล สำหรับผู้พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร และ 3) ใช้ Health Point แลกรับของรางวัล

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 25 เมษายน 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH