กรมอนามัย ห่วงผู้สูงวัยในพื้นที่ควบคุม ย้ำ 6 ข้อแนะนำป้องกันโควิด 19 ระบาดใหม่

  • 3 กุมภาพันธ์ 2564

            #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม ย้ำลูกหลานหรือผู้ดูแลปฏิบัติตามคำแนะนำ 6 ข้อหลัก อาทิ ให้ผู้สูงอายุสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ เป็นต้น พร้อมหมั่นทำความสะอาดบ้าน และใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารแทนการพบปะ เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ระบาดใหม่

         

          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระบาดใหม่ ทำให้ขณะนี้ได้มีการประกาศให้บางจังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุม ซึ่งกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เหตุด้วยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว  มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคง่าย และอาจมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น บางรายต้องกินยาเป็นประจำหรือ  ต้องพบแพทย์ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยลูกหลานหรือผู้ดูแลควรให้ผู้สูงอายุปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ 1) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงออกจากบ้าน รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอื่น เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีในการติดต่อกับผู้อื่น  2) ล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนกินอาหาร และหลังเข้าส้วม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก และจมูก

          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ข้อปฏิบัติข้อที่ 3) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เลือกกินอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ๆ หากกินอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสุขภาพ เช่น รำมวยจีน โยคะ และพักผ่อนให้เพียงพอ  4) ปิดปากปิดจมูกเวลาไอ จาม หรือให้สวมหน้ากาก โดยปิดถึงคาง หลีกเลี่ยงไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก 5) ผ่อนคลายความเครียด ระวังเรื่องการรับข้อมูลจากสื่ออาจทำให้เกิดความเครียด 6) หากมีโรคประจำตัว อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น ควรจัดเตรียมยาสำรองสำหรับรักษาโรคประจำตัวของผู้สูงอายุไว้ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ หากจำเป็นควรให้ญาติไปพบแพทย์แทน หรือปรึกษาผ่านระบบออนไลน์

          “สำหรับลูกหลานและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต้องหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน หลังออกจากห้องส้วม  หลังสัมผัสสิ่งสกปรก และสังเกตอาการตัวเองด้วย หากเดินทางกลับจากแหล่งที่มีการระบาดของโรค ต้องแยกตัวออกจากผู้อื่นและไม่เข้าไปใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้สูงอายุและเด็กอย่างเด็ดขาดโดยให้สังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ หรือเหนื่อยหอบให้ไปพบแพทย์ทันที” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 25 ธันวาคม 2563 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!