กรมอนามัย Kick off มอบ 12 ศูนย์อนามัย ลุยล้างตลาดสกัดโควิด 19 ระบาดใหม่

  • 3 กุมภาพันธ์ 2564

        #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Kick off มอบ 12 ศูนย์อนามัย ประสานพื้นที่ร่วมรณรงค์ล้างตลาดให้ถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล พร้อมเน้นย้ำช่วงที่มีการระบาดของโรคผู้ประกอบการควรล้างตลาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ส่วนแผงอาหารสดต้องล้างทุกวัน ลดการแพร่กระจายโรค ป้องกันโควิด 19

           นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาครนั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการตลาดมีความตื่นตัวและเข้มต่อมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งล่าสุดกรมอนามัย ได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการเร่งด่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) ขอให้ผู้ประกอบการตลาดปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเมื่อมีการระบาดของโรค โดยมอบนโยบายให้ศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ ประสานพื้นที่ดำเนินการ Kick off รณรงค์ล้างตลาดร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่น ตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ส่วนแผงอาหารสดต้องล้างทุกวัน เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 เนื่องจากตลาดสดเป็นแหล่งจับจ่ายสินค้าของประชาชนในจังหวัด และตลาดขนาดใหญ่บางแห่งเป็นตลาดค้าส่งวัตถุดิบไปยังตลาดอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศด้วย

             นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า วิธีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลสามารถปฏิบัติได้ดังนี้  1) ล้างแผงจำหน่ายอาหารสด อาหารทะเล และแผงเนื้อสัตว์ชำแหละทุกวันด้วยโซดาไฟ ชนิด 96 เปอร์เซ็นต์ เพื่อขจัด คราบไขมัน 2) ใช้น้ำสะอาดฉีดล้าง ทางเดิน ฝาผนัง และกวาดลางลงสู่ทางระบายน้ำเสีย เพื่อชะล้าง  สิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดออกให้หมด 3) บริเวณที่พักขยะ ต้องเก็บรวบรวมขยะไปกำจัดให้หมดและล้างทำความสะอาด และ 4) บริเวณห้องน้ำ ห้องสวม อ่างล้างมือ ที่ปัสสาวะ ก๊อกน้ำ สายชีดชำระ หรือจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกันในตลาด ต้องเพิ่มความถี่ทําความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง โดยใช้น้ำยาทําความสะอาดหรือผงซักฟอก รวมถึงฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง สวมถุงมือยางและผ้ายางกันเปื้อน สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทันที

           “ทั้งนี้ ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระบาดใหม่ ผู้ประกอบการตลาดทั่วประเทศต้องจัดทำจุดเข้า-ออกอย่างชัดเจน จัดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันตนเองแก่พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการค้าภายในตลาด และประชาชน โดยให้ยึดปฏิบัติในมาตรการหลักตลอดเวลาคือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนและหลังเข้าออกตลาด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้า-ออกตลาด ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการ เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค ป้องกันโควิด 19 และให้สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายและไปพบแพทย์” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 24 ธันวาคม 2563

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH