กรมอนามัย แนะ 6 ข้อปฏิบัติเข้มเลือกตั้ง อบต. ลดเสี่ยงโควิด-19

  • 10 มกราคม 2565

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 6 ข้อปฏิบัติเข้มในการเลือกตั้ง อบต. ลดความเสี่ยงโรคโควิด-19 โดยให้หน่วยเลือกตั้งจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ  ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ  เจ้าหน้าที่และประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลา  มีการเว้นระยะห่างไม่ให้แออัด หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ พื้นผิวจุดสัมผัสร่วมบ่อย ๆ และประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน “ไทยเซพไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ

           นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,300 แห่งทั่วประเทศ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดไว้ ซึ่งหลายพื้นที่ยังพบสถานการณ์    การระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้เข้ม 6 ข้อปฏิบัติ เพื่อสร้างความปลอดภัย ให้กับประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1) สถานที่เลือกตั้งควรมีการระบายอากาศที่ดี  ไม่แออัด 2) ในหน่วยเลือกตั้งต้องกำหนดจุดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาใช้สิทธิในทุกหน่วยเลือกตั้ง ทั้งก่อนและหลังเข้าคูหา 3) ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ควรให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน  เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่น และแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการต่อไป 4) ควบคุมดูแล   ให้ผู้มีสิทธิและผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 5) จัดระยะห่างของผู้ที่มา  ใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังคูหา เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดระหว่างกัน และ 6) ควรมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ หรืออาจให้ประชาชนนำปากกาส่วนตัวมาเอง ซึ่งสามารถทำได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

         “ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา ในระหว่างเดินทางที่ต้องใช้รถขนส่งสาธารณะ ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในการล้างมือ และเมื่อเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเลี่ยงการรวมกลุ่ม พูดคุย โดยใช้เวลา ให้น้อยที่สุด  เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 24 พฤศจิกายน 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!