กรมอนามัย เผยผลโพล วัยเรียนต่ำกว่า 15 ปี พบแนวโน้มล้างมือลดลง

  • 23 พฤษภาคม 2565

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจอนามัยโพล ประเด็นแนวโน้มพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มเด็กวัยเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี พบพฤติกรรมสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง แนวโน้มสูงขึ้น    แต่ล้างมือมีพฤติกรรมลดลง ย้ำพ่อแม่กระตุ้นให้เด็กล้างมือเป็นประจำมากขึ้น

           

                 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่การศึกษา    ปี 2565 กรมอนามัยยังคงเน้นย้ำให้นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพป้องกันโควิด-19  อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจอนามัยโพลพบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการป้องกันโรคเพิ่มขึ้น  ทั้งการสวมหน้ากากที่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่พบสวมหน้ากากร้อยละ 92.4 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 96.1  ในเดือนพฤษภาคม ส่วนการเว้นระยะห่างก็ทำได้ดีจากเดิมร้อยละ 70 เพิ่มเป็นร้อยละ 77.3 ส่วนพฤติกรรม ล้างมือกลับพบลดลงจากร้อยละ 84 เหลือร้อยละ 82

           “ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคต่าง ๆ และช่วงหน้าฝน ขอเน้นย้ำพ่อแม่ ผู้ปกครอง กระตุ้นเด็กวัยเรียนล้างมือบ่อย ๆ หลังหยิบจับกับสิ่งของที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ของเล่น เครื่องเล่น ราวบันได ลูกบิดประตู โต๊ะ เป็นต้น รวมทั้งล้างมือก่อนกินอาหาร และหลังใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม แต่ในกรณีที่ไม่สะดวก  ล้างมือด้วยสบู่ สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแทนได้ เพราะหาซื้อได้ง่าย อีกทั้งพกติดตัวได้ตลอดเวลา ซึ่งการทำความสะอาดมืออย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ อาทิ โรคปอดบวม ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ และพยาธิ เป็นต้น” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 23 พฤษภาคม 2565

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH