กรมอนามัย ย้ำตลาดสด การ์ดอย่าตก หมั่นล้างตลาดและเข้มมาตรการ ป้องกันโควิด-19

  • 22 พฤษภาคม 2564

 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำตลาด ยังต้องยกการ์ดสูง หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เป็นแบบกลุ่มก้อน ในพื้นที่ตลาดย่านตลาดสี่มุมเมือง และตลาดบางกะปิ แนะผู้ประกอบการเน้นล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง พร้อมเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

        

               นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เป็นแบบกลุ่มก้อนในพื้นที่ตลาดย่านตลาดสี่มุมเมือง ซึ่งจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่า ได้มีการคัดกรองแล้ว 10,480 คน พบติดเชื้อ 867 คน คิดเป็นร้อยละ 8 โดยผู้ติดเชื้อเป็นคนไทย ร้อยละ 70  ต่างด้าวร้อยละ 30 มีการติดเชื้อใน 2 โซน จากทั้งหมด 10 กว่าโซน ส่วนตลาดบางกะปิมีการปิดตลาด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 -22 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการ  แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะเมื่อมีการระบาดของโรค ผู้ประกอบการตลาดควรมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ส่วนแผงอาหารสดต้องล้างทุกวันเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด-19 เนื่องจากตลาดสดเป็นแหล่งจับจ่ายสินค้า จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการเมื่อกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

                 นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า วิธีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลให้ปฏิบัติดังนี้ 1) ล้างแผงจำหน่ายอาหารสด อาหารทะเล และแผงเนื้อสัตว์ชำแหละทุกวันด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำผสมคลอรีนหรือใช้โซดาไฟชนิด 96 เปอร์เซ็นต์ เพื่อขจัดคราบบริเวณไขมันฝังแน่น 2) ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างทางเดิน ฝาผนังแผง และกวาดล้างลงสู่ทางระบายน้ำเสีย เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดออกให้หมด 3) บริเวณที่พักขยะ ต้องเก็บรวบรวมขยะไปกำจัดให้หมดและล้างทำความสะอาด และ 4) บริเวณที่กั้นเข้าห้องน้ำ ห้องส้วมแบบหยอดเหรียญ อ่างล้างมือที่ปัสสาวะ ก๊อกน้ำ สายฉีดชำระ หรือจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกันในตลาด ต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุก 1-2 ชั่วโมง โดยใช้น้ำยาทําความสะอาดหรือผงซักฟอก รวมถึงฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง สวมถุงมือยางและผ้ายางกันเปื้อนสวมรองเท้าพื้นยาง    หุ้มแข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทันที และเจ้าของตลาดต้องมีการตรวจประเมินปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาด เช่น การระบายอากาศ การจัดการขยะ น้ำเสีย รวมทั้งควบคุมสัตว์แมลงนำโรคพวกหนู แมลงสาบ ที่จะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคด้วย

                  “ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัย ซึ่งขณะนี้มีตลาดที่เข้าประเมินแล้ว 3,014 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 2,360 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.3 และตลาดที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 654 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.7 โดยพบว่ามาตรการที่ไม่ได้ดำเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การลงทะเบียน การควบคุมจำนวนลูกค้า และระบบระบายอากาศ สำหรับตลาดที่ยังไม่เข้าร่วมการประเมิน หรือประเมินไม่ผ่าน ขอให้เข้าร่วมประเมินตนเองอีกครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการภายในตลาดสด พร้อมทั้งยังคงปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดทำ จุดเข้า-ออกอย่างชัดเจน ผู้ประกอบการตลาดต้องเข้มงวดการคัดกรองพ่อค้า แม่ค้า กลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงให้ผู้สูงอายุและเด็กใช้บริการในตลาด จัดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันตนเองแก่พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการค้าภายในตลาดและประชาชน โดยให้ยึดปฏิบัติในมาตรการหลักคือสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังเข้าออกตลาด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้า-ออกตลาดผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการ และพ่อค้า แม่ค้า ประเมินตนเองทุกวันผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 22 พฤษภาคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH