กรมอนามัย ย้ำ 3 กลุ่มสำคัญ “ผู้ปรุงประกอบ – ผู้ส่งอาหาร – ผู้บริโภค” ยึดหลักสุขาภิบาลอาหารสร้างความปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด 19

  • 21 ธันวาคม 2563

          #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำเฝ้าระวังสถานการณ์โรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมแนะ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ปรุงประกอบ ผู้ส่งอาหาร และผู้บริโภค ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ และลดความเสี่ยงโรคโควิด 19

 

           นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในแต่ละวันในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพบมีผู้เข้าข่ายความเสี่ยงติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ นั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล)  มีความห่วงใยพร้อมขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการป้องกันตนเองด้วยการสร้างสุขอนามัยที่ดี ซึ่งนอกเหนือจากการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือแล้วนั้น ยังต้องให้ความสำคัญต่อวัตถุดิบและกระบวนการปรุง ประกอบอาหารด้วยเช่นกัน เนื่องจากช่วงเวลานี้ประชาชนยังคงมีความกังวลต่อการบริโภคอาหารทะเล หรือวัตถุดิบประเภทอื่น ๆ โดยมีแหล่งที่มาจากตลาดสดในจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นจุดของการพบผู้ติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมากกว่า 800 คน สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องนี้จึงต้องแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้ปรุง ประกอบอาหาร เบื้องต้นอาหารต้องปรุงสุกดี ปรุงทีละหม้อเป็นการดีที่สุด ไม่แนะนำให้ปรุงอาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ วัตถุดิบและภาชนะต้องล้างสะอาด ขณะที่พ่อครัวและแม่ครัวที่ประกอบอาหาร ต้องสวมใส่หมวก และชุดที่รักษาความสะอาด โดยหากผู้ปรุงประกอบหรือผู้สัมผัสอาหาร เป็นไข้ ไอ ไม่สบาย ให้หยุดปฏิบัติงาน ส่วนเรื่องภาชนะที่ใส่อาหาร  ต้องสะอาด สามารถใส่อาหารที่มีความร้อนได้ ถ้าอาหารชนิดมีน้ำก็ต้องมีฝาปิดมิดชิด และตัวอาหารต้องใส่ลงไปในภาชนะที่ใส่อาหารได้ทั้งหมด ไม่ล้นออกมาและปิดได้สนิท 

          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กลุ่มที่ 2 กลุ่มพนักงานส่งอาหาร  (Deliverer) โดยปัจจุบันลักษณะการจัดส่งอาหารมีบริการ 2 รูปแบบ คือ พนักงานที่เป็นของบริษัทหรือร้านทำอาหารเอง กับผู้บริการที่รับอาหารไปส่ง สำหรับสถานประกอบการที่มีผู้ส่งอาหาร พบว่ามีการออกแบบให้ส่งครั้งละ 1 ต่อ 1 เพื่อให้อาหารส่งไปถึงมือผู้บริโภคในระยะเวลาที่กำหนด อาหารยังคงสดใหม่และยังอุ่นอยู่นั่นเอง เพื่อทำให้คุณภาพอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ ต้องดูแลภาชนะบรรจุและมือให้สะอาด ขณะเดียวกันต้องมีการทำประวัติและตรวจสุขภาพของ   กลุ่มพนักงานส่งอาหารด้วย หากไม่สบาย ต้องให้งดการทำงานทั้งหมด เหมือนกลุ่มผู้ปรุงประกอบอาหาร แต่หากเป็นพนักงานหรือแรงงานต่างด้าวที่ส่งของภายในตลาดสด ผู้ประกอบการตลาดต้องหมั่นสังเกตอาการแรงงานต่างด้าว ทั้งที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเข้าเมืองผิดกฎหมาย หากมีอาการไข้สูง ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ หายใจเหนื่อย ให้งดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที

          “สำหรับกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มผู้บริโภค ต้องตระหนักและรู้เท่าทันต่อการเลือกซื้อสินค้าและมีสุขอนามัย การบริโภคอาหารเพื่อความปลอดภัย โดยเมื่อรับอาหารที่ปรุงสำเร็จจากผู้ส่งอาหารแล้ว ต้องล้างมือให้สะอาด แล้วนำอาหารไปถ่ายใส่ในภาชนะที่สะอาด แล้วอุ่นให้ร้อนอีกครั้งก่อนนำมาบริโภค แต่หากเป็นการปรุงประกอบอาหารเองก็เน้นการปรุงสุก เลี่ยงอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรค และเวลาชิมอาหาร ขอให้ใช้ช้อนที่ใช้ชิมอาหารเป็นการเฉพาะชิม อย่าใช้ช้อนที่ทำอาหารชิมอาหารโดยตรงเด็ดขาด เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลในการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหารสามารถสอบถามได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 21 ธันวาคม 2563

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!