ศูนย์อนามัยนครสวรรค์ ชู ระบบ 4C ช่วยผู้แยกกักตัว Home Isolation

  • 21 สิงหาคม 2564

          #ANAMAINEWS ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ใช้ระบบ 4C คือ Call Center Care Team CLXT และ Community & Communication เพื่อประเมินผู้แยกกักตัวแบบ Home Isolation หรือ Home I

          แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เปิดเผยว่า จากนโยบายอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) มอบให้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์สร้างความเข้าใจการแยกกักตัวแบบHome Isolation หรือ Home I นั้น ขณะนี้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ได้ดำเนินการโดยใช้ระบบ 4C เพื่อประเมินผู้แยกกักตัวแบบ Home Isolation หรือ Home I ซึ่งประกอบด้วย C ที่ 1 คือ Call Center รับผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ 2 ประเภท คือ ผู้ป่วย Step Down ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าสามารถกลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้ และNew Case ผู้ป่วยรายใหม่ที่มีผลตรวจ ATK หรือ PCR ที่สแกนQR Code ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ หรือโทรศัพท์ผ่าน056-257224โดยประเมินความพร้อมของผู้ป่วยที่สามารถเข้าระบบ Home I จากอาการและความรุนแรงของผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์เพื่อการลงทะเบียน ติดตามอาการ บอกพิกัด และอื่นๆโดยที่พักอาศัยมีการแบ่งพื้นที่แยกชัดเจน เส้นทางเข้าถึงง่าย รวมถึงความพร้อมของชุมชนเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานบริการ Home I ในการรักษาผู้ป่วยหาย ไม่แพร่เชื้อ และสามารถป้องกันควบคุมไม่ให้มีการติดเชื้อรายใหม่ C ที่2 คือ Care Team ให้การดูแลตามแผนการรักษา มีการประเมินอาการแรกรับและรายวัน ผ่านแพลตฟอร์ม Dietz พร้อมทั้งประสานงานกรณีผู้ป่วยมีอาการแย่ลงหรือฉุกเฉิน รวมถึงวางแผนการเยี่ยมติดตามอาการหลังจากดูแลรักษาที่บ้าน 14 วัน 

          แพทย์หญิงศรินนา กล่าวต่อไปว่าC ที่ 3 คือ CLXT เชื่อมโยงการรักษาจาก Care Team ในการรับผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาHome Isolation หรือ Refer ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นำส่งอาหาร ยา อุปกรณ์ผู้ป่วยของจำเป็นอื่นๆและประเมินสภาพที่พักอาศัยรวมถึงการทำหัตถการให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ เช่นSwab และ X-Ray และ C ที่ 4 คือ Community &Communicationเชื่อมโยงสู่ชุมชนสร้างเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อกับชุมชน ให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วยสู่ครอบครัวและชุมชนเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการโฮมไอ (Home I) แล้ว จะได้รับ “กล่องอาสาพารอด” ซึ่งประกอบด้วย เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดปรอทวัดไข้ หน้ากากอนามัย ยาลดไข้ ถุงขยะแดง และอาหารสำเร็จรูป กรณีอาหารมื้อแรกนำส่งล่าช้า บริการจัดส่งอาหาร 3 มื้อถึงบ้าน โดยมีระบบ Telemedicine โดยแพทย์ และพยาบาล VDO Call เพื่อให้การดูแลรักษา

          “ขณะนี้มีผู้เข้ารับการบริการในระบบ Home I จำนวน 43 คน และยังมีผู้รับบริการที่บ้านไม่พร้อม จำนวน34คนหากประเมินเข้าผู้เข้ารับการบริการอาการแล้วมีความรุนแรงกว่าสีเขียวจะส่งต่อตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่หากเป็นสีเหลืองจะส่งไป Community Isolation หรือ CI และเมื่อพบเป็นสีแดงจะส่งไปโรงพยาบาล โดยศูนย์Home I จะประสานให้ทั้งการส่งต่อและประสานรถจากเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อส่งผู้ป่วยติดเชื้อ โดยระหว่างรอประสานส่งต่อ ทีม CLXTของHome Iจะจัดส่งออกซิเจนแท็งค์ขนาด16 คิว ไปให้ที่บ้าน แต่ในส่วนของผู้ที่ไม่พร้อมสำหรับอยู่บ้านจะดำเนินการประสานให้ได้รับการดูแลต่อจนครบทุกคนต่อไป” ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าว

***

กรมอนามัย/21 สิงหาคม 2564

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH