กรมอนามัย เผย โควิด-19 ชะลอวัยทำงานเข้าคลินิกทำฟัน เร่งขับเคลื่อนดูแลฟันทุกกลุ่มวัย

  • 21 กรกฎาคม 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 7 “ฟันดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ขับเคลื่อนดูแลทุกกลุ่มวัย” ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเผยช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้กลุ่มวัยทำงานเข้ารับบริการที่คลินิกทันตกรรมลดน้อยลง เร่งขับเคลื่อนการดูแลฟันทุกกลุ่มวัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

               

                 (วันนี้ 21 กรกฎาคม 2564) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 7 “ฟันดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ว่า การประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์ ด้วยการ Live Streaming  ผ่าน Facebook ในครั้งนี้ จัดเป็นเวทีในการให้ความรู้เผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานพัฒนางานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก    การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพช่องปาก รวมถึงการนำเสนอผลงานวิชาการเชิงรูปแบบ และเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านทันตสาธารณสุขในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ฟันดี นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยถ้วนหน้า

              “ทั้งนี้ จากข้อมูล Health for You หรือ H4U (สมุดสุขภาพประชาชน) ในปี 2564 พบวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ไปรับบริการทางทันตกรรม ร้อยละ 33.7 ซึ่งลดลงจากในปีพ.ศ. 2563 ที่รับบริการทางทันตกรรม ร้อยละ 52.2 โดยสาเหตุมากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะหัตถการทางทันตกรรม เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด มีการฟุ้งกระจายของละอองฝอย เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งสุขภาพช่องปากเป็นองค์ประกอบหนึ่ง   ที่ส่งผลกระทบต่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกกลุ่มอายุ การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากดี มีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก จึงนับเป็นภารกิจที่ท้าทายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

               ทางด้าน ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข รักษาการตำแหน่ง  ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข)  กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ ขอให้เน้นการแปรงฟันคุณภาพสูตร 2-2-2 คือ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อย 2 นาที และหลังจากแปรงฟันแล้วไม่ควรกินอาหารหรือน้ำหวานอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ซึ่งกรมอนามัยได้ดำเนินการส่งเสริมการแปรงฟันคุณภาพสูตร 2-2-2 ร่วมกับหน่วยบริการในพื้นที่ในทุกกลุ่มวัย และส่งเสริมให้การตรวจสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอ แต่หากมีปัญหาในช่องปากที่ไม่มีอาการ ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพโดยรวมที่ทำให้มีผลต่อระบบหายใจหรือมีผลต่อระบบอื่น ๆ ขอให้ทุกคนดูแลช่องปากตามคำแนะนำที่บ้านไปก่อน นอกจากนี้ ในส่วนของการเก็บล้างผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก ควรแยกใช้เฉพาะส่วนบุคคล เก็บแปรงสีฟันให้ห่างกัน และแยกใช้ยาสีฟันคนละหลอด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออีกทางหนึ่ง

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 21 กรกฎาคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH