กรมอนามัย เผย กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันแบบ “New normal” ช่วยเด็กประถม แปรงฟันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 97.2

  • 21 มิถุนายน 2565

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้โรงเรียน สถานศึกษา จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน    พร้อมเผยผลการศึกษาการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันแบบ New normal” พบเด็กประถมศึกษาแปรงฟัน หลังอาหารกลางวันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 97.2 หวังลดปัญหาฟันผุในเด็ก

           

                   นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า หลังจากเปิดภาคการเรียนการสอนแบบ  On-site มาได้ประมาณ 1 เดือน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เด็กนักเรียนกลับมาใช้ชีวิตส่วนใหญ่   ภายในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น กรมอนามัยจึงแนะนำให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันภายในโรงเรียนเพื่อฝึกให้เด็กรู้จักแปรงฟันตนเอง และเรียนรู้ว่าการแปรงฟันเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน เมื่อเด็กแปรงฟันเป็นประจำ จะเกิดความเคยชินกับการมีสภาพช่องปากสะอาด ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ  และเหงือกอักเสบ ซึ่งจากผลการศึกษาของนางสาวปาจรียภัทร นาควารี และนางสาวชนิกา โรจน์สกุลพานิช   สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่กับการยกระดับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียน” ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง Like talk KM ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ที่ผ่านมา พบว่า การสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันแบบ “New normal” ส่งผลให้นักเรียนประถมศึกษามีพฤติกรรมการแปรงฟันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.9 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 97.2 ในปี 2563 เป็นการป้องกันและลดปัญหาฟันผุในเด็ก จากการฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกต้องที่โรงเรียน ส่งผลให้เด็กมีอนามัยช่องปากที่ดี ลดความเสี่ยงฟันผุ ทำให้เด็กไม่จำเป็นต้องไปรับบริการอุดฟัน หรือถอนฟัน ผู้ปกครองก็ไม่ต้องเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางพาเด็กไปทำฟัน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

             “ทั้งนี้ ครูประจำชั้นควรจัดให้มีกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันแบบ “New normal” ในห้องเรียน  ดังนี้ 1) ให้เด็กนักเรียนแปรงฟันในห้องเรียนโดยนั่งที่โต๊ะเรียน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของน้ำลายละอองน้ำ   หรือเชื้อโรคสู่ผู้อื่น กรณีห้องเรียนแออัด ให้เหลื่อมเวลาในการแปรงฟัน 2) ก่อนแปรงฟันทุกครั้งให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเสมอเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70 – 74 เปอร์เซ็นต์ หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 3) ครูประจำชั้นเทน้ำให้นักเรียนใส่แก้วน้ำใบที่ 1 ประมาณ 15 มิลลิลิตร  4) นักเรียนนั่งที่โต๊ะเรียน แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ครอบคลุมทุกซี่ ทุกด้าน นานอย่างน้อย 2 นาที เมื่อแปรงฟันเสร็จแล้ว ให้บ้วนยาสีฟันและน้ำสะอาดลงในแก้วน้ำใบที่ 2 เช็ดปากให้เรียบร้อย 5) นักเรียนทุกคนนำน้ำที่ใช้แล้วจากแก้วใบที่ 2  เทรวมใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ และให้ครูประจำชั้นนำไปเททิ้งในที่ระบายน้ำของโรงเรียน ห้ามเทลงพื้นดิน 6) นักเรียนนำแปรงสีฟันและแก้วน้ำไปล้างทำความสะอาด แล้วนำกลับมาเก็บให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร  และ 7) มีการตรวจความสะอาดฟันหลังการแปรงฟันด้วยตนเองทุกวัน โดยอาจมีกระจกของตัวเองในการตรวจดูความสะอาด เสริมด้วยกิจกรรมการย้อมสีฟัน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการตรวจความสะอาดหลังแปรงฟัน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 21 มิถุนายน 2565

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!