กรมอนามัย แนะ CM – CG ยึดหลัก DMHTTA ป้องกันโควิด-19 สกัดนำเชื้อสู่ผู้สูงวัย

  • 21 พฤษภาคม 2564

           #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ Care Manager  Caregiver ผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียงอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 พร้อมเผยมีผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองแล้ว 3,400,349 คน

           นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่ม Care Manager และ Caregiver ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน และกลุ่มติดเตียงอย่างใกล้ชิด นับเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการนำเชื้อโควิด-19 ไปสู่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และในกรณีที่ผู้สูงอายุมีการติดเชื้อก็มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง โดยจากข้อมูลกรมอนามัยพบว่า Care Manager ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 6 ราย และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 120 ราย ส่วนกลุ่ม Caregiver ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 1,725 ราย กลุ่มดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องป้องกันตนเอง โดยปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือบ่อย ๆ กลับถึงที่พัก/บ้านให้อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที แล้วค่อยทำกิจกรรมอื่น  รวมทั้งใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ และประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” หากพบว่าตนเองเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเดินทางกลับจากพื้นที่ความเสี่ยงสูงต้องงดปฏิบัติงานทันที อยู่บ้านเฝ้าระวังอาการ 14 วัน เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อไป

           “สำหรับสถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้มีจำนวนผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มติดสังคม คือสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี สุขภาพดี ไม่มีโรคเรื้อรัง หรือมีโรคเรื้อรังแต่ควบคุมได้ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ จำนวน 7,275,719 คน กลุ่มติดบ้าน คือเป็นผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือต้องการความช่วยเหลือบางส่วน จำนวน  204,144 คน และกลุ่มติดเตียง คือเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น จำนวน 47,867 คน ซึ่งในจำนวนทั้งหมดนี้ได้รับคัดกรองโรคโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 3,400,349 คน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/  21 พฤษภาคม 2564

 

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!