กรมอนามัย เผยผลโพล ชี้ คนไทยร้อยละ 78 เชื่อมั่นมาตรการป้องกันโควิด-19 ของตลาด

  • 22 กุมภาพันธ์ 2564

       

          #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจอนามัยโพลพบคนไทยร้อยละ 78 มีความเชื่อมั่น ในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของตลาด แม้จะยังมีความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดเชื่อมโยงตลาด ขณะที่ร้อยละ 69 ยังคงไปจับจ่ายสินค้าในตลาดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แนะผู้ประกอบการตลาดคุมเข้มต่อเนื่อง

          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 7 วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ตอบจำนวน 3,814 คน พบว่าประชาชนร้อยละ 78 มีความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของตลาด โดยแบ่งเป็นเชื่อมั่นระดับปานกลาง ร้อยละ 62 และระดับมาก ร้อยละ 16 ถึงแม้ร้อยละ 47 จะมีความกังวลอยู่บ้างในระดับปานกลางต่อสถานการณ์การระบาดเชื่อมโยงตลาด แต่ยังพบว่า ร้อยละ 69 มีการออกไปจับจ่ายสินค้าภายในตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งในภาพรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนเมื่อไปตลาดพบว่า สวมหน้ากากตลอดเวลา ร้อยละ 82 จึงต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือให้ได้มากที่สุด สำหรับมาตรการป้องกัน โรคโควิด-19 ในตลาด      ที่ประชาชนเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ดีที่สุดคือ การให้พ่อค้าแม่ค้าสวมหน้ากากตลอดเวลา รองลงมาคือคัดกรอง  ผู้ที่เข้าในตลาด และมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์

           “ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การเฝ้าระวังของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ผู้ประกอบการตลาดยังคงต้องคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1) กำหนดทาง เข้าออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด 2) สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ 3) จัดจุดล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ 4) รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการ เพื่อลดความแออัด 5) ทำความสะอาดแผงและร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน 6) ล้างตลาด ตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี 7) พ่อค้าแม่ค้าเมื่อกลับบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที ไม่ควรนำของใช้ในตลาดกลับบ้าน 8) จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เช่น เสียงตามสาย บอร์ดป้าย เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และ 9) หมั่นสังเกตอาการผู้ปฏิบัติงานภายในตลาด หากมีอาการ ไข้สูง ไอ จาม ให้งดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที สำหรับผู้ซื้อสินค้าภายในตลาด ขอให้มีการบันทึกข้อมูล           การเข้า–ออก หรือลงทะเบียนเช็คอินผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะก่อนเข้าใช้บริการ และเช็คเอ้าท์หลังจากใช้บริการ ทุกครั้ง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 21 กุมภาพันธ์ 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!