กรมอนามัย ห่วงงานบุญกฐิน กลุ่ม 608 เสี่ยงโควิด-19 แนะสวมหน้ากาก-ล้างมือ ป้องกัน

  • 20 ตุลาคม 2565

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เข้าวัดทำบุญงานกฐิน หวั่นเสี่ยงโควิด-19 แนะปฏิบัติตามสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน
สวมหน้ากาก ล้างมือ

           นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนของทุกปีจะมีประเพณีทอดกฐิน ซึ่งมีการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่นิยมทำบุญเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ที่เดินทางไปร่วมงานบุญทอดกฐิน ทั้งผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ดังนั้น กลุ่มนี้ต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษ รวมทั้งบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด เพราะอาจเสี่ยงโรคโควิด-19 และโรคติดต่ออื่นๆ ได้ โดยขอให้ปฏิบัติตามสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่ในสถานที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือต้องทำกิจกรรมที่มีคนร่วมกันจำนวนมากหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อสัมผัสวัตถุหรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน และให้หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า สังเกตอาการตนเอง หากมีความเสี่ยงให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK  

           “นอกจากนี้ ประชาชนที่เดินทางไปทอดกฐินแบบครอบครัวหรือหมู่คณะ ควรระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินทางโดยเฉพาะผู้ขับขี่ยานพาหนะควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจบนท้องถนนได้” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว 

    

***

กรมอนามัย /  20 ตุลาคม 2565

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH