กรมอนามัย แนะวัยเกษียณเตรียมพร้อมวิถีชีวิตใหม่ ดูแลสุขภาพตนเองอย่างมีคุณภาพ

  • 21 กันยายน 2563

       #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้เกษียณอายุราชการปรับตัวตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ทั้งการดูแลสุขภาพ การปรับตัวทางสังคมและจิตใจ พฤติกรรมการออม และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

         

           แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19 ถึงแม้ว่าจะเริ่มคลี่คลายลง แต่ประชาชนก็ยังคงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้เกษียณอายุที่ก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ ควรมีการปรับตัวตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และสร้างสุขอนามัยที่ดี เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะและการไปในที่แออัด และเว้นระยะห่างอยู่เสมอ นอกจากนี้ ผู้เกษียณควรมีการเตรียมตัวหรือการวางแผน เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ที่หลากหลายไม่จำเจ เลือกกินข้าวกล้อง หรือข้าวซ้อมมือ เพื่อให้ได้วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร กินผัก และผลไม้เป็นประจำ เพื่อให้ได้รับวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และสารต้านอนุมูลอิสระ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด เค็มจัด และกินอาหารสะอาด ปราศจากการปนเปื้อน รวมทั้งดื่มนมเป็นประจำวันละ 1 แก้ว เพื่อให้ได้รับแคลเซียม และวิตามินต่างๆ อย่างเพียงพอ หากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากควรดัดแปลงอาหารให้อ่อนนิ่ม หรือมีขนาดเล็กลง และควรออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ ไม่ควรออกกำลังกายที่ใช้แรงกระแทก โดยเฉพาะข้อเข่าเพราะจะทำให้เข่ารับน้ำหนักมากขึ้น จนเป็นสาเหตุของข้อเข่าเสื่อม

          “นอกจากนี้ต้องให้ความสำคัญกับด้านจิตใจและสังคม สำหรับการดูแลวัยเกษียณด้วย เพราะทุกอย่างล้วนเป็นปัจจัยที่เกื้อกูลกันส่งผลให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมองเห็นคุณค่าของตนเองอย่างภาคภูมิใจ มีการเตรียมความพร้อมของที่อยู่อาศัย จัดบ้านและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ เช่น ใช้วัสดุกันลื่นในห้องน้ำ มีราวจับ ใช้โถส้วมแบบนั่งราบ จัดบ้านให้โล่ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมถึงการเตรียมสะสมเงินสำรองไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ และประมาณการรายรับ – รายจ่ายในแต่ละเดือน จะช่วยลดปัญหาและภาวะเครียดจากค่าใช้จ่ายที่ไม่พอใช้ได้ ส่วนลูกหลาน  และญาติ ควรหาเวลาเพื่อพบปะหรือโทรศัพท์ถามทุกข์สุขก็จะช่วยให้ผู้เกษียณไม่เหงาและป้องกันภาวะซึมเศร้าได้ นอกจากนี้ กรมอนามัยได้จัดทำ “สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ” (สมุดสีฟ้า) ในการประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้น 9 ประเด็นหลัก ทั้งนี้ ผู้สูงอายุสามารถรับได้ที่สถานบริการสาธารณสุขหรือดาวน์โหลดได้ที่ http://eh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Agingmanual” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 20 กันยายน 2563

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH