กรมอนามัย แนะ รับ-ส่งพัสดุ สินค้า อาหาร ให้ปลอดภัยจากโควิด -19

  • 20 เมษายน 2564

          #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ประกอบการ พนักงานปฏิบัติหน้าที่ที่คลังสินค้า และพนักงานส่งพัสดุภัณฑ์ ผู้รับบริการรับ-ส่งสินค้า อาหาร ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามแนวทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) สนับสนุนให้ประชาชนทำงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดการเคลื่อนย้าย และความเสี่ยงในการติดและแพร่ระบาดของเชื้อ อาจทำให้มีการสั่งของออนไลน์ ประเภทอาหาร พัสดุภัณฑ์ และรับสินค้าประเภทต่างๆ กันมากขึ้น กรมอนามัยจึงมีคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า โดยให้มีการคัดกรองพนักงานและผู้มาติดต่อทุกวัน สวมหน้ากากตลอดเวลาที่ทำงาน จัดให้มีจุดล้างมือ พร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับพนักงานให้เพียงพอ กำหนดระยะห่างระหว่างปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 เมตร ทำความสะอาดจุดที่ต้องสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ จำกัดคนที่เข้ามาในสถานที่ โดยอาจจัดบริเวณที่รับ-ส่งของเฉพาะ พร้อมทั้งบันทึกผู้เข้ามาในสถานที่ทุกคน และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี

           นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับพนักงานปฏิบัติหน้าที่คลังสินค้า และพนักงานส่งพัสดุภัณฑ์ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้ปิดทั้งจมูกและปาก ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ล้างมือบ่อย ๆ รักษาระยะห่างจากคนอื่นในระยะ 1 เมตร ส่วนประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้รับของ เมื่อสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์มาส่ง ให้สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อรับ-ส่งสินค้า และล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮออล์ ภายหลังรับ   และเปิดสินค้า หรือพัสดุภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อกล่องบรรจุภัณฑ์ แต่ควรนำกล่องไปทิ้งให้เรียบร้อยทันที

          “สำหรับผู้ประกอบการที่จัดบริการอาหารแบบเดลิเวอรี (Delivery) ที่ต้องส่งให้กับผู้ซื้อ ผู้ส่งควรห่างจากลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร และห้ามวางอาหารบนพื้น สำหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส นานกว่า 5 นาที ในส่วนของผู้สั่งซื้ออาหารหรือผู้บริโภคให้จัดเตรียมภาชนะรองรับอาหาร เช่น กล่องหรือโต๊ะแบบพับได้ และให้ยืนห่างจากผู้ขนส่งอาหารอย่างน้อย 1 เมตร หลังจากรับอาหารให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และควรจ่ายค่าบริการโดยวิธี e -payment หรือเตรียมเงินสดให้พอดีเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินทอน ก็จะช่วยให้ปลอดภัยและลดความเสี่ยงโควิด – 19  ได้” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

         ***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/  20  เมษายน 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH