กรมอนามัย วอน ชุมชน เพื่อนบ้าน เข้าใจ ให้กำลังใจผู้ที่หายป่วยโควิด กักตัวในบ้าน 14 วัน

  • 18 สิงหาคม 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้ชุมชน เพื่อนบ้าน ทำความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ ไม่รังเกียจผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อจากโควิด-19 และจำเป็นต้องกักตัวที่บ้านเพื่อเฝ้าระวังอาการจนครบ 14 วัน พร้อมแนะนำการปฏิบัติตนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

 

                  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทย แม้ว่าจะพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน แต่การรักษาของผู้ป่วยก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งตามกระบวนการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาจนหายป่วยแล้ว แพทย์จะอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับไปพักฟื้นหรือกักตัวต่อที่บ้านจนครบ 14 วัน นับจากวันตรวจพบเชื้อ จึงขอความร่วมมือให้ชุมชน เพื่อนบ้านทำความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจไม่รังเกียจผู้ที่ติดเชื้อจากโควิด-19 พร้อมสนับสนุนดูแลผู้ที่กลับมากักตัวต่อที่บ้าน เช่น อาหาร สิ่งของจำเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น และสำหรับผู้ที่ออกจากโรงพยาบาลหรือศูนย์แยกกักตัวในชุมชนกลับไปกักตัวที่บ้านต่อจนครบ 14 วัน ให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1) งดออกจากบ้านทุกกรณี จนกว่าจะครบ 14 วัน ยกเว้นการเดินทาง     ไปโรงพยาบาบโดยการนัดหมาย  2) ให้แยกห้องนอนจากผู้อื่น ถ้าไม่มีห้องนอนแยก ให้นอนห่างจากผู้อื่นให้มากที่สุดอย่างน้อย 3-5 เมตร และต้องเป็นห้องที่เปิดให้อากาศระบายได้ดี ผู้ติดเชื้อนอนอยู่ด้านใต้ลม  3) ถ้าแยกห้องน้ำได้ควรแยก ถ้าแยกไม่ได้ ให้ผู้ติดเชื้อใช้ห้องน้ำเป็นคนสุดท้ายและทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาล้างห้องน้ำ หรือผงซักฟอก หลังการใช้ทุกครั้ง 4) การดูแลสุขอนามัย ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น

                 “ข้อถัดมาคือ  5) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังจากถ่ายปัสสาวะ หรืออุจจาระ หรือถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ 6) ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 7) หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นในระยะไม่เกิน 2 เมตร การพบปะกันให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  8) ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่สุก สะอาด และมีประโยชน์ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และ 9) หากมีอาการป่วยเกิดขึ้นใหม่ หรือมีอาการ เช่น ไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก เบื่ออาหาร ให้ติดต่อสถานพยาบาล และหากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยระหว่างเดินทางตลอดเวลา” นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว

                        อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้ที่กักตัวครบ 14 วันแล้ว สามารถอยู่ร่วมกับคนในบ้านได้ตามปกติ ไม่ต้องตรวจเชื้อซ้ำแต่อย่างใด แต่ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือให้สะอาด เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่ระบายอากาศไม่ดี เพราะจากข้อมูลของการแพร่เชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ที่มีการติดต่อผ่านฝอยละอองขนาดเล็กจากผู้ติดเชื้อ การแพร่เชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการอยู่ใกล้ชิดกัน มีกิจกรรมร่วมกัน มีการใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกัน รวมทั้งมักเกิดภายในสถานที่แคบ แออัด ระบบการระบายอากาศไม่ดี หรือมีคนจำนวนมากอยู่รวมกันโดยไม่มีการป้องกันตัวเอง เช่น ไม่ใส่หน้ากากหรือใส่หน้ากากไม่ถูกวิธี นอกจากนี้ หลังจากที่ผู้ป่วยโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือน ควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเพื่อลดความเสี่ยงในการ  ติดเชื้อโควิด-19 ซ้ำ

***

กรมอนามัย / 18 สิงหาคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH