กรมอนามัย ระดมทุกศูนย์อนามัยจัดพื้นที่สนับสนุนให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งเป้าฉีดศูนย์ละ 500 คนต่อวัน

  • 18 พฤษภาคม 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  เผยสรรพคุณวัคซีนมีความปลอดภัยสูง ประสิทธิภาพสูง และมาตรฐานสูง ระดมศูนย์อนามัยทุกแห่งเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งเป้าฉีดศูนย์ละ 500 คนต่อวัน

             

               นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน ถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายชัดเจนที่ต้องการให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งประเทศ  ร้อยละ 70  โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย เนื่องจากวัคซีนที่ฉีดนั้น  มีความปลอดภัยสูง ประสิทธิภาพสูง และมาตรฐานสูง แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในกลุ่มเสี่ยง ระยะที่ 2 ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคได้แก่ 1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง  2) โรคหัวใจและหลอดเลือด   3) โรคหลอดเลือดสมอง 4) โรคไตเรื้อรัง 5) โรคมะเร็งทุกชนิด 6) โรคเบาหวาน และ 7) โรคอ้วน ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย BMI มากกว่า 30 หรือมีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัมขึ้นไป และระยะที่ 3 ฉีดให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ  18-59 ปี

                นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยได้ร่วมสนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีนกันมากขึ้น โดยให้ทุกศูนย์อนามัยในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศจัดตั้งเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน สนับสนุนการดำเนินการของเขตสุขภาพและจังหวัด ซึ่งตั้งเป้าให้แต่ละศูนย์สามารถรองรับการฉีดวัคซีนได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 500 คน พร้อมทั้งปรับรูปแบบเชิงรุกเข้าไปในสถานประกอบการต่าง ๆ และในกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนได้ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โดยใช้ทีมแพทย์และรถโมบายเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งที่ผ่านมามีศูนย์อนามัยที่ให้บริการ ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 9 อุบลราชธานี และศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช โดยให้บริการฉีดไปแล้วทั้งสิ้น 2,100 คน

                “ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม ถึงแม้จะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ตามแต่ยังคงต้องปฏิบัติด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดทั้งการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกนอกบ้านทุกครั้ง ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์เมื่อไปสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ และการเว้นระยะห่างระหว่างกัน รวมถึงไม่เข้าไปในพื้นที่แออัดหรือเป็นพื้นที่เสี่ยงโรค” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 18  พฤษภาคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH