กรมอนามัย แนะ หลังหยุดยาวสังเกตอาการ หากพบเสี่ยงตรวจ ATK ทันที

  • 16 กรกฎาคม 2565

             #ANAMAINEWS  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแนะประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว เดินทางไกลหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาว ต้องหมั่นสังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีความเสี่ยงให้ตรวจ ATK ทันที ก่อนเริ่มกลับเข้าทำงาน พร้อมให้สถานที่ทำงานปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19

             นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่าการเดินทางกลับหลังช่วงวันหยุดยาว      ขอความร่วมมือประชาชนที่มีการท่องเที่ยว เดินทางไกลข้ามต่างจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนาให้หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอเจ็บคอไข้ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูกปวดศีรษะหายใจลำบากหรือไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่ได้มีการป้องกันที่ดีพอ ให้ตรวจ ATK ก่อนเดินทางกลับเข้าทำงานโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะนานเกิน 4 ชั่วโมง หรือไปในสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากหากมีอาการเข้าข่ายว่าจะติดโควิด-19 สามารถเข้าสู่กระบวนการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยขอรับชุดตรวจ ATKที่ร้านขายยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปเป๋าตังหรือใช้บัตรประชาชนไปรับเพื่อตรวจยืนยันได้ทันทีแต่หากตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีดคือผลเป็นบวกว่าติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มที่มีอาการไม่มากหรือกลุ่มสีเขียวให้เข้ารักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการประจําตามสิทธิหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ตามนโยบาย30 บาท รักษาทุกที่ซึ่งจะได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางเจอแจกจบของกระทรวงสาธารณสุขโดยให้กักตัว 5 วันแบบ Home Isolation และอีก 5 วัน ให้สังเกตอาการ ซึ่งสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ต้องคงมาตรการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเมื่อออกจากบ้าน

            “ทั้งนี้ เมื่อกลับเข้าทำงาน กลุ่มวัยทำงานยังคงต้องปฏิบัติตนเพื่ออยู่ที่ทำงานอย่างปลอดภัยจากโควิด-19 โดยก่อนเข้าทำงานให้ประเมินตนเองผ่านระบบ “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ หากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ให้แจ้งหัวหน้างาน และปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งขอให้ปฏิบัติตามหลักUP (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัดได้แก่  1) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่ทำงาน                2) ล้างมือบ่อย ๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ 3) หมั่นทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ โต๊ะทำงาน 4) ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น และ 5) เว้นระยะห่างกับผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม ส่วนสถานที่ทำงานต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆ อย่างเพียงพอเช่น ทางเข้า-ออก หน้าลิฟต์ ห้องอาหาร ห้องน้ำมีการกำหนดและตรวจสอบการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ทุกรอบการปฏิบัติงาน มีภาชนะรองรับขยะประเภทต่าง ๆ อยู่ในสภาพดี และกำหนดจุดรวบรวมเพื่อรอการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง รวมทั้งทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขอนามัยที่ดี” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย /16 กรกฎาคม 2565

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!