กรมอนามัย แนะคู่รัก สามี-ภรรยา งดมีเพศสัมพันธ์ หากพบเสี่ยงติดเชื้อโควิดสูง

  • 16 มิถุนายน 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะคู่รักหรือสามีภรรยาควรงดหรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ หากพบว่าตนเองมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สูง หรือหากไม่มั่นใจในตนเองควรประเมินผ่าน “ไทยเซฟไทย” พร้อมย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

                  นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล  ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กล่าวว่า การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ได้ ทุกคู่รักหรือสามีภรรยาจึงควรพิจารณาก่อนมีเพศสัมพันธ์โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในสังคมเป็นสำคัญ ซึ่งหากประเมินตนเองแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูง มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 หรืออยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน แนะนำให้งดการมีเพศสัมพันธ์เพื่อลดการแพร่เชื้อ ซึ่งจากการประชุมร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้มีคำแนะนำให้คู่รัก สามีภรรยาที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ

                “ทั้งนี้ ขอให้หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อจากคนที่ไม่รู้จัก แต่หากท่านไม่มั่นใจหรือมีความกังวลใจ สามารถประเมินความเสี่ยงผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” ของกรมอนามัย เพื่อป้องกันคนในครอบครัวในการอยู่ร่วมกันและปกป้องคนที่รัก กรณีมีความเสี่ยงให้มีการแยกตัวเฝ้าระวัง โดยทุกคู่รักควรประเมินความเสี่ยงตนเองอยู่เสมออย่างน้อยวันละครั้ง หากพบว่าตนเอง ไม่มีความเสี่ยงก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ แต่หากพบว่าสามีหรือภรรยามีการติดเชื้อโควิด-19 ต้องเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ จนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อในร่างกายแล้ว จึงจะสามารถมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักได้อย่างปลอดภัย ส่วนการใช้ชีวิตประจำวันขอเน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือบ่อย ๆ รวมทั้งใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ เมื่อใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ” ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 16 มิถุนายน 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!