กรมอนามัย ย้ำไปตลาดการ์ดไม่ตก สวมหน้ากากป้องกัน Check in ไทยชนะทุกครั้ง

  • 15 มีนาคม 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำประชาชนคุมเข้มตนเองป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อต้องจับจ่ายสินค้า    ในตลาด การ์ดไม่ตก ด้วยการสวมหน้ากากทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด-19 รณรงค์ต่อเนื่องให้คนไทย  สวมหน้ากากให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือให้ได้มากที่สุด พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

           นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มก้อนตลาดบางแค 85 ราย ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า แม่ค้า และแรงงานต่างด้าว โดยไทม์ไลน์ผู้ป่วยในจังหวัดนครปฐม  รายที่ 121 เป็นเพศหญิง อายุ 64 ปี มีประวัติเสี่ยงสัมผัสโรคจากตลาดบางแค และขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมขอให้ผู้ที่ไปตลาดบางแค ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด่วนนั้น    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) มีความห่วงใยโดยได้ลงพื้นที่ตลาดบางแคเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อติดตามการสอบสวนโรคซึ่งพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงคือเป็นตลาดใหญ่ มีตลาดย่อยติดกัน 6 ตลาด ดังนั้น กรมอนามัยจึงขอความร่วมมือประชาชนการ์ดไม่ตก สวมหน้ากากทุกครั้ง เมื่อมีความจำเป็นต้องไปจับจ่ายสินค้าในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งจากข้อมูลผลสำรวจ  อนามัยโพลครั้งที่ 8 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2564 ผู้ตอบจำนวน 16,624 คน ในภาพรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนเมื่อไปตลาดพบว่า สวมหน้ากากตลอดเวลา ร้อยละ 83.2 จึงต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือให้ได้มากที่สุด

           “สำหรับผู้ประกอบการตลาดยังคงต้องคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1) กำหนดทางเข้า-ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด 2) สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ 3) จัดจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ 4) รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย  1-2 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด 5) ทำความสะอาดแผงและร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน 6) ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี  7) พ่อค้าแม่ค้าเมื่อกลับบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที ไม่ควรนำของใช้ในตลาดกลับบ้าน 8) จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เช่น เสียงตามสาย บอร์ดป้าย เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และ  9) หมั่นสังเกตอาการผู้ปฏิบัติงานภายในตลาด หากมีอาการไข้สูง ไอ จาม ให้งดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที สำหรับผู้ซื้อสินค้าภายในตลาด ขอให้มีการบันทึกข้อมูลการเข้า–ออก หรือลงทะเบียนเช็คอินผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะก่อนเข้าใช้บริการ และเช็คเอ้าท์หลังจากใช้บริการทุกครั้ง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 15 มีนาคม 2564   

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH