กรมอนามัย เผย 2,797 ศาสนสถาน ประเมินผ่าน COVID Free Setting ย้ำคุมเข้มวันมาฆบูชา ลดเสี่ยงโควิด-19

  • 14 กุมภาพันธ์ 2565

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือศาสนสถานต่าง ๆ ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม  Thai Stop COVID 2 Plus ด้วยหลัก COVID Free Setting เผยล่าสุดมีศาสนสถานประเมินผ่านเกณฑ์แล้ว 2,797 แห่ง พร้อมย้ำ วันมาฆบูชาคาดว่ามีประชาชนเข้าวัดทำบุญ เวียนเทียน เป็นจำนวนมาก แนะคุมเข้มมาตรการ COVID Free Setting ลดเสี่ยงโควิด-19

         

           นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ และจากการรวมกลุ่มคนจำนวนมากในงานบุญ หรืองานพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะในช่วงวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าวัดทำบุญ เวียนเทียน เป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือศาสนสถานต่าง ๆ ประเมินตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus ด้วยหลัก COVID Free Setting ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ 3 ด้าน คือ 1) มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) 2) มาตรการสำหรับผู้นำทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรม และเจ้าหน้าที่ (COVID Free Personnel) และ 3) มาตรการสำหรับผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา (COVID Free Customer) เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน ซึ่งขณะนี้มีศาสนสถาน ที่ได้ประเมินตนเองแล้ว จำนวน 2,997 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 2,797 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.30 ไม่ผ่านเกณฑ์ 201 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.70

          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า จากผลการประเมินพบว่า มาตรการส่วนใหญ่ที่ศาสนสถานไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 1) เลือกวิธีทำบุญ ผ่าน APP /ผ่านระบบบริจาค e-Donation เพื่อลดการสัมผัส คิดเป็นร้อยละ 8.58 2) มีช่องทางการทำบุญออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสสิ่งของและลดผู้เข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา คิดเป็นร้อยละ 3.20 และ 3) ผู้นำทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรม และเจ้าหน้าที่ ควรได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน คิดเป็นร้อยละ 2.47 จึงต้องเน้นย้ำให้ ศาสนสถานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์บางข้อ ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น

          “ทั้งนี้ การจัดงานในวันมาฆบูชา ต้องเป็นไปตามมาตรการ COVID Free Setting โดยจัดให้มีจุดคัดกรอง  ผู้เข้ามาใช้บริการ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะช่วงฟังเทศนาธรรม ทำบุญถวายสังฆทาน พิธีเวียนเทียน มีการจัดอาหารแบบแยกชุด รวมถึงการดูแลความสะอาดของสถานที่ และให้เปิดโล่ง เพื่อการระบายอากาศที่ดี ส่วนประชาชนที่ร่วมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องป้องกันตนเองขั้นสูงสุดด้วยหลัก UP–DMHTA พร้อมทั้งคัดกรองความเสี่ยงตนเองทุกวันผ่านระบบ “ไทยเซฟไทย” หากมีไข้ ไอ หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง ควรงดออกจากบ้าน เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 สำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กเล็ก คนท้อง ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว แนะนำให้หลีกเลี่ยงการทำบุญที่วัด ให้ทำบุญผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ทำบุญผ่าน QR Code (e-Donation)  และเปลี่ยนเป็นการเวียนเทียนออนไลน์แทน ก็เป็นการสั่งสมบุญ และสร้างความสุขทางใจได้เช่นเดียวกัน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 13 กุมภาพันธ์ 2565

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH