กรมอนามัย แนะวัยรุ่น รักเป็น-ปลอดภัย ช่วงวาเลนไทน์

  • 14 กุมภาพันธ์ 2566

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะวัยรุ่นรักให้เป็น รักให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอยากให้ทุกคนเปิดใจกับความรักของเด็กรุ่นใหม่ ที่ไม่มีรูปแบบตายตัว สามารถแสดงความรัก ได้ทุกรูปแบบ แต่ควรอยู่ในขอบเขต และเคารพซึ่งกันและกัน

           นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันวาเลนไทน์ ประชาชนจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงความรักและความหวังดีให้แก่กัน โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่มักจะมอบดอกไม้ ขนม หรือของขวัญเพื่อแสดงความรัก แต่อาจจะมีวัยรุ่นบางส่วนที่แสดงความรักด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ปลอดภัย ซึ่งจากข้อมูลของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 2564 พบว่า หญิงอายุ 15-19 ปี มีอัตราการคลอดอยู่ที่ 24.4 ต่อพันคน แต่ถ้าเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 28.7 ต่อพันคน และปี 2562 อยู่ที่ 31.3 ต่อพันคน ถือว่ามีแนวโน้มลดลง ขณะที่หญิงอายุ 10-14 ปี มีอัตราการคลอด อยู่ที่ 0.9 ต่อพันคน นอกจากนี้ ยังพบว่า ในหญิงอายุ 10 – 19 ปีที่เคยตั้งครรภ์และคลอด ยังมีการคลอดซ้ำอยู่ที่ร้อยละ 7.5
ในปี 2564

            นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและต้องเร่งแก้ไข ซึ่งที่ผ่านมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับวัยุร่น รวมทั้งผลักดันพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจนประสบผลสำเร็จ ทำให้อัตราการคลอดในวัยรุ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งจากข้อมูลในปี 2564 พบว่า วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ร้อยละ 47.5 สามารถอยู่ในระบบการศึกษาในโรงเรียนเพิ่มขึ้น จากปี 2563 ที่ร้อยละ 28 และมีแนวโน้มเรียนในสถานศึกษาเดิมสูงขึ้นด้วย ดังนั้น สิ่งที่สำคัญ คือ วัยรุ่นเอง ต้องรู้จักรักให้เป็น รักให้ปลอดภัย รู้วิธีการดูแลเพื่อป้องกันตนเองและ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ด้วยการให้เกียรติและเคารพทุกเพศ โดยเฉพาะชาย หญิง ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกันสองต่อสองในที่ลับตาคน และมีสติตรึกตรองอยู่เสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอารมณ์ทางเพศซึ่งจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ตั้งใจ หรือหากจะมีเพศสัมพันธ์ต้องมั่นใจว่าจะปลอดภัย และต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์แล้ว ยังสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วย เพราะหากตั้งครรภ์ในช่วงที่ไม่เหมาะสม อาจจะส่งผลกระทบกับชีวิตในอนาคตเพราะความไม่พร้อมได้”

            “ทั้งนี้ ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์การแสดงความรักเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ ทุกเพศ ทุกวัยและไม่มีรูปแบบตายตัว ดังนั้น ทุกคนสามารถแสดงความรักได้ ไม่เพียงเฉพาะกับแฟนหรือคนรักเท่านั้น แต่สามารถมอบความรักให้กับทุกคนได้ ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน หรือแม้แต่คนที่ไม่รู้จักกัน เพียงแค่พูดดี ทำดี คิดดี แสดงความหวังดีให้กัน ยิ้มให้กัน ก็จะช่วยให้รอบตัวมีแต่ความรัก และมอบความสุขให้แก่กัน ช่วยเกื้อหนุนกันเพื่อให้สังคมไทยมีความน่าอยู่มากขึ้น” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 14  กุมภาพันธ์ 2566

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!