กรมอนามัย เผย ผลอนามัยโพล ชี้ ประชาชนยังกังวล หวั่นใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว

  • 14 มกราคม 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย ผลสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม      ที่ผ่านมา พบประชาชนยังคงกังวลมากต่อสถานการณ์โควิด-19 ร้อยละ 52.3  และหวั่นผู้อื่นที่พบปะติดเชื้อ       โดยไม่รู้ตัวพร้อมเน้นย้ำประชาชนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร

        

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2564 ประเด็นความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนผู้ตอบ 1,359 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 52.3 กังวลมากต่อสถานการณ์โควิด-19 โดยเรื่องที่กังวลมากที่สุดคือ ผู้อื่นที่พบปะติดเชื้อโดยยังไม่รู้ตัว ร้อยละ 39.1 รองลงมาคือ ตัวเองและคนในครอบครัวอาจติดเชื้อร้อยละ 25    และผู้อื่นไม่ป้องกันตนเองในที่สาธารณะและที่แออัด ร้อยละ 24.9 กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ประชาชน สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้ง ที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่าง ๆ

“ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ สถานประกอบการณ์ต่าง ๆ ต้องหมั่นทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันให้บ่อยมากขึ้น โดยเน้นจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ และบริเวณห้องส้วม ได้แก่ พื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม/โถปัสสาวะ ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ สายฉีดชำระ และดูแลการระบายอากาศ สำหรับในพื้นที่เสี่ยงควรทำความสะอาดอย่างน้อยทุก ๆ  2 ชั่วโมง เพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อจากผู้อื่น นอกจากนี้ขอความร่วมมือหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ โดยเน้นย้ำมาตรการสวมหน้ากาก การล้างมือ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย การเว้นระยะห่าง ควบคุมไม่ให้แออัด และมีการระบายอากาศที่ดี รวมทั้งขอความร่วมมือสถานประกอบการต่าง ๆ ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม “Thai Stop COVID” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 14 มกราคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH