กรมอนามัย ย้ำ สูงวัยติดเชื้อแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน ยึด 10 แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

  • 13 มกราคม 2565

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นผู้สูงอายุติดเชื้อแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน Home Isolation (HI) ให้ยึด 10 แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19  สายพันธุ์โอมิครอน มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อมากขึ้น ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง อาจไม่จำเป็นต้องได้รักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล แต่ให้แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation (HI) เพื่อสังเกตอาการได้ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุติดเชื้อที่มีอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์  ที่กระทรวงสาธาณสุขกำหนดแล้ว ก็สามารถกักตัวที่บ้านได้ โดยขอให้ยึด 10 แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  1) แยกรับประทานอาหาร และแยกของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่นภายในบ้าน 2) งดออกจากบ้านพักตลอดเวลา  3) ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น กรณีไม่สามารถแยกได้ ให้ใช้ห้องน้ำเป็นคนสุดท้าย ปิดฝาชักโครกก่อนกดทุกครั้ง และทำความสะอาดจุดสัมผัส เช่น ปุ่มกดชักโครก ก๊อกน้ำ และบริเวณอื่น ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทันที  4) ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ต้องพบหรือพูดคุยกับญาติ และผู้ดูแล รวมถึงต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 5) งดให้บุคคลอื่นมาเยี่ยมที่บ้านขณะแยกกักตัว

          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ข้อปฏิบัติถัดมาคือ 6) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์  เป็นประจำ 7) แยกซักเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอนด้วยน้ำอุ่นและผงซักฟอก แล้วตากแดดให้แห้ง 8) แยกล้างภาชนะ บรรจุอาหารด้วยน้ำและน้ำยาล้างจาน 9) ทิ้งขยะที่สัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษชำระในถุงขยะสีแดง และปิดปากถุงให้แน่น แต่ในกรณีที่ไม่มีถุงขยะสีแดง ให้เขียนกำกับบนถุงให้ชัดเจนว่า “ขยะติดเชื้อ” แล้วแยกทิ้งในถังขยะติดเชื้อ กรณีเป็นขยะที่ไม่สัมผัสสารคัดหลั่งให้เช็ดหรือราดด้วยแอลกอฮอล์  70 เปอร์เซ็นต์ แล้วทิ้งเป็นขยะทั่วไปได้ และ 10) แยกกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน นับจากวันที่เริ่มป่วยหรือตรวจพบเชื้อ

          “สำหรับญาติของผู้สูงอายุติดเชื้อที่ต้องแยกกักตัวที่บ้าน ต้องเฝ้าติดตามอาการของผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด หากจำเป็นต้องพูดคุยกับผู้สูงอายุให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร  หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮฮล์เป็นประจำ ส่วนการจัดส่งอาหารและน้ำดื่ม อาจใช้วิธีแขวนที่ลูกบิดประตูห้องที่มีความสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ทั้งนี้ ให้ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อหรือญาติ คอยสังเกตอาการผู้สูงอายุ โดยวัดอุณหภูมิ และ oxygen saturation ทุกวัน หากมีอาการไข้สูงมากกว่า  39 องศาเซลเซียส หายใจหอบเหนื่อย วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วได้น้อยกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ำกว่าค่าปกติของระดับออกซิเจนที่วัดได้อยู่ที่ 96 – 100 เปอร์เซ็นต์ ให้รีบโทรติดต่อโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 13 มกราคม 2565

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH