กรมอนามัย ชวนคนไทยทำความสะอาดบ้าน ช่วงหยุดยาวสงกรานต์ รับปีใหม่ไทย

  • 16 เมษายน 2564

                 #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยทำความสะอาดบ้านรับปีใหม่ไทย ในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ สร้างกิจกรรมในครอบครัว สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในบ้าน และช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

             นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นวันปีใหม่ไทย เป็นวันเริ่มต้นสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต ประกอบกับช่วงนี้ที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19ระลอกใหม่ในประเทศไทย การใช้เวลาช่วงนี้จัดพื้นที่ในบ้านหรืออาคารที่พักอาศัยให้สะอาด นอกจากจะเป็นการสร้างกิจกรรมในครอบครัวแล้ว ยังช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการทำความสะอาดบ้าน สามารถปฏิบัติได้ง่าย ๆ 5 ขั้นตอน คือ 1) เก็บสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยจัดวางของที่จำเป็นให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการนำไปใช้ และไม่ควรเก็บสะสมสิ่งของที่ไม่จำเป็นไว้จนเกินสมควร เพื่อลดการสะสมของโรค 2) กวาดหยากไย่ ฝุ่นละออง และเศษขยะทั้งภายในบ้านและบริเวณโดยรอบ 3) เช็ดถูคราบสกปรก ทำความสะอาดให้ทั่วถึง โดยเน้นบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ และจุดเสี่ยงอื่น ๆ ด้วยน้ำยาฟอกขาว 4) ล้างทำความสะอาดส้วมด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ และ 5) คัดแยกขยะ ตามประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไปให้เก็บรวบรวมใส่ถุงที่มีความเหนียวทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม และมัดปากถุงให้แน่นทิ้งลงถัง ปิดฝามิดชิด  ส่วนขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว ขวดพลาสติก โลหะ ให้เก็บรวบรวมเพื่อนำไปจำหน่าย ส่วนขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร ให้เก็บใส่ถุงที่ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มัดปากถุงให้แน่นทิ้งลงถัง ปิดฝามิดชิด หรือนำไปทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ แก๊สชีวภาพ สำหรับขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟให้จัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิม รวบรวมและนำไปไว้ที่จุดทิ้งขยะอันตราย

              “ทั้งนี้ ในกรณีที่พักอาศัยประเภทอาคารพักอาศัยรวม เช่น แฟลต อพาร์ตเมนท์ คอนโดมิเนียม ควรเน้นการทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ และจุดเสี่ยงอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ และไม่ควรมีสัตว์เลี้ยง แต่หากอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ เช่น สุนัข แมว กระต่าย หรือสัตว์เลี้ยงที่มีขน ต้องดูแลใส่ใจความสะอาดเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อลดปัญหาเห็บ หมัด และขอให้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการในการจัดการที่พักอาศัย ดูแลทำความสะอาดร่วมกันอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในห้องพักตนเอง และป้องกันให้กับผู้ร่วมพักอาศัยในอาคารเดียวกันด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 12 เมษายน 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH