กรมอนามัย แนะ 8 วิธี เที่ยวงานวันเด็กปลอดภัย เลี่ยงพื้นที่แออัด ลดเสี่ยงโรค

  • 12 มกราคม 2567

          #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะครอบครัว ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก พาบุตรหลานเที่ยวงานวันเด็ก อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงโรค การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์รุนแรงที่ส่งผลต่อสุขภาพและอันตรายต่อความปลอดภัยของเด็กเล็กในงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

           นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 หน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในหลายพื้นที่ เพื่อส่งมอบของขวัญและความสุขให้กับเด็ก ให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน หลายพื้นที่ มีการจัดงานวันเด็กขนาดใหญ่ และมีประชาชนและผู้ปกครองพาลูก ๆ หลาน ๆ ไปร่วมกิจกรรมในงานเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น และเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินได้ เช่น การก่อการร้าย การทำร้ายร่างกายจากผู้ที่ไม่ประสงค์หวังดี เป็นต้น กรมอนามัย ห่วงใยสุขภาพของเด็กเล็กที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่มีความไวต่อการสัมผัสเชื้อโรค ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และสารเคมีอันตรายปนเปื้อนในเครื่องเล่นเด็กที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งอาจได้รับอันตรายจากเหตุก่อความรุนแรงรูปแบบต่าง ๆ หรือภาวะขาดอากาศจากพื้นที่แออัดในที่มีคนเข้ามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก จึงขอเน้นย้ำให้หน่วยงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สอดส่อง ดูแล ควบคุม กำกับ และมีมาตรการด้านความปลอดภัยในพื้นที่ และคุมเข้มการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากตลอดเวลา และหมั่นล้างมือให้สะอาด รวมถึงมีการจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการสุขาภิบาลอาหาร น้ำดื่ม ห้องส้วมสะอาดได้มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียและไวรัสต่าง ๆ นอกจากนี้ ในช่วงที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมีค่าเกินมาตรฐาน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรป้องกันตนเองและเด็กเล็กด้วยการหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน หรือสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองทุกครั้งเมื่ออยู่นอกอาคาร และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของเด็ก เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หากมีอาการแสดง ให้รีบพาไปพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
          นายแพทย์อรรถพล กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัย แนะ 8 วิธี เที่ยวงานวันเด็กปลอดภัย เลี่ยงพื้นที่แออัด ลดเสี่ยงสุขภาพ ดังนี้ 1) ฟังข่าวการแจ้งเตือนภัย 2) สวมหน้ากากตลอดเวลา 3) สังเกตหาทางออกพร้อมหนี 4) มีเบอร์โทรฉุกเฉิน 5) ประเมินตนเองและพกยาติดตัว 6) ที่แออัด น่ากลัวห้ามเข้า 7) เฝ้าระวัง วิ่งหนีถ้ามีสัญญาณ 8) เตรียมอาหาร น้ำดื่ม แบตสำรองพร้อม
           “ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยในการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ กรมอนามัยขอให้ทุกครอบครัว ที่พาบุตรหลานร่วมกิจกรรมดังกล่าว ปฏิบัติตนตามมาตรการของพื้นที่จัดงานอย่างเคร่งครัด ใส่ใจดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและเด็ก ๆ เด็กไทยปลอดภัย ดูแลสุขอนามัยดี เลี่ยงพื้นที่แออัดอันตราย ผู้ปกครองอย่าคลาดสายตา” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

กรมอนามัย / 12 มกราคม 2567

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH