กรมอนามัย แนะพ่อแม่ ชวนลูกทำความสะอาดบ้าน ด้วยหลัก 3ส 1ล ช่วงปิดเทอม

  • 11 ตุลาคม 2564

          #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะช่วงปิดเทอม พ่อแม่ชวนลูกทำความสะอาดบ้าน ยึดหลัก 3ส 1ล ช่วยลดฝุ่น ป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ สร้างกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของลูกด้วย

           นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงปิดเทอมที่เด็กว่างเว้นจากการเรียนออนไลน์เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวจะได้ใช้เวลาใกล้ชิดกันอย่างเต็มที่ พ่อแม่จึงควรหากิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัว ด้วยการทำความสะอาดบ้าน เพื่อช่วยลดฝุ่น และส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถทำร่วมกับพ่อแม่ได้ด้วยหลัก 3ส 1ล คือ 1) ส : สะสาง คัดแยกสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือไม่ใช้แล้วออกไปเพราะจะเป็นแหล่งสะสมฝุ่น เช่น อุปกรณ์ที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ หนังสือพิมพ์เก่า นิตยสาร วารสาร เป็นต้น โดยเฉพาะห้องที่อยู่เป็นประจำควรมีเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของให้น้อยชิ้นที่สุด เพื่อจะได้ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง                    2) ส : สะอาด ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน พื้นและตามซอกมุมต่าง ๆ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น รวมทั้งล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศ มุ้งลวด ให้สะอาด สำหรับเครื่องนอน ควรซักทำความสะอาดผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนเป็นประจำ รวมทั้งควรซักทำความสะอาดผ้าม่านด้วย   3) ส : สร้าง ควรสร้างสุขนิสัยในการดูแลและทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝุ่นละอองสูง อาจจะต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบ้านมากขึ้น รวมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดักฝุ่น และ 1 ล คือ เลี่ยง ให้เลี่ยงทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นเพิ่ม เช่น การเผาใบไม้ การจุดธูป-เทียน การปิ้งย่างโดยใช้เตาถ่าน ทั้งนี้ ขณะทำความสะอาดควรสวมถุงมือ หน้ากากปิดจมูกและปากทุกครั้ง เพื่อช่วยลดการสูดฝุ่นละอองและป้องกันการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้และโรคผิวหนังได้

         “นอกจากนี้ พ่อแม่ ควรหากิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่าง ๆ และส่งเสริมสุขภาพของลูก เพื่อไม่ให้ลูกเอาเวลาว่างไปกับการดูโทรทัศน์ การใช้โทรศัพท์มือถือ และการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน โดยทำกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 1) การวาดรูป พ่อแม่เตรียมสีน้ำ สีเทียน สีไม้ พู่กัน กระดาษ และอื่นๆ ที่จะให้ลูกสร้างงานศิลปะด้วยตัวเอง เช่น วาดรูปธรรมชาติรอบบ้านที่เห็น ออกไปวาดรูปในสวนหมู่บ้าน วาดรูปครอบครัว เป็นต้น 2) ผู้ช่วยทำอาหาร โดยให้ลูกช่วยคิดเมนูอาหารที่อยากกิน แล้วพ่อแม่ก็ชวนลูกมาทำอาหารด้วยการช่วยล้างผัก เด็ดผัก เจียวไข่ ช่วยหยิบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำอาหาร และ 3) การมีกิจกรรมทางกาย พ่อแม่ชวนลูกไปออกกำลังกายอย่างน้อย วันละ 60 นาที เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน กระโดดยาง เป็นต้น” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 11 ตุลาคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH