กรม อ. เร่งหารือเครือข่ายการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา เตรียมชง 5 กิจกรรม-กิจการ หวังผ่อนคลายมาตรการอย่างปลอดภัย

  • 13 กันยายน 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เร่งประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา นำข้อสรุปประชุมเตรียมชง 5 กลุ่มกิจกรรมและกิจการ หวังได้รับการผ่อนคลายมาตรการให้เปิดบริการได้อย่างปลอดภัย

         

          นายแพทย์อุดม  อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย เปิดเผยว่ากรมอนามัยได้ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) และผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์  เกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับกิจกรรมและกิจการด้านการออกกำลังกาย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเปิดให้บริการได้อย่างปลอดภัย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ การจัดกลุ่มกิจกรรมและกิจการ 5 กลุ่มตามความเสี่ยง ได้แก่ 1) สวนสาธารณะและสนามกีฬากลางแจ้ง 2) สถานที่ออกกำลังกายและสนามกีฬาในร่ม โรงยิม  3) สถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนส  4) กิจกรรมรวมตัวออกกำลังกาย เช่น งานวิ่ง งานประกวดเต้น และ  5) การจัดมหกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬา

          “นอกจากนี้ ได้เห็นชอบมาตรการ COVID-free ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID free Environment)  2) แนวปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการ (COVID free Personnel) และ  3) แนวปฏิบัติสำหรับผู้รับบริการ (COVID free Customer) พร้อมกลไกในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามตั้งแต่ส่วนกลาง สู่ระดับจังหวัด ไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ สำหรับประเด็นแผนเผชิญเหตุนั้น ยังคงต้องพัฒนาเนื้อหาให้ครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคก่อนจะนำเข้าเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจารณาเพื่อผ่อนคลายมาตรการทั้ง 5 กิจกรรมและกิจการต่อไป” ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กล่าว

***

กรมอนามัย / 11 กันยายน 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH