กรมอนามัย ห่วงช่วงวันหยุดยาว ย้ำสร้างเกราะเหล็ก ‘สวมหน้ากาก – เว้นระยะห่าง – ล้างมือ’ ป้องกันโควิด 19

  • 14 ธันวาคม 2563

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะช่วงวันหยุดยาว ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา นักท่องเที่ยว รวมทั้งสถานประกอบการ การ์ดอย่าตก “สวมหน้ากาก – เว้นระยะห่าง – ล้างมือ” ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวนี้ คาดว่ามีประชาชนท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งจากผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด 19 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7–8 ธันวาคม 2563 จำนวน 12,190 คน พบว่า ประชาชนมีความกังวลต่อสถานการณ์โควิด 19 เพิ่มมากขึ้นจากการสำรวจครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23–27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จากร้อยละ 23.30 เป็นร้อยละ 33.40 ในส่วนของการสวมหน้ากากนั้นพบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมสวมหน้ากากเป็นประจำ เพิ่มขึ้นจากกสำรวจครั้งที่ 2 จากร้อยละ 81.21 เป็นร้อยละ 84.54 มีการล้างมือด้วยสบู่และน้ำเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 77.77 เป็นร้อยละ 79.28 และมีการรักษาระยะห่าง จากร้อยละ 62.76 เป็นร้อยละ 64.64 ดังนั้น เพื่อเป็นเกราะป้องกันโควิด 19  อย่างต่อเนื่อง  ประชาชนจึงต้องร่วมมือกัน  การ์ดอย่าตก สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นประจำทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันหรือสถานที่แออัดให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ

“ที่สำคัญ ประชาชนควรหมั่นสังเกตตนเอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่าง ๆ สำหรับสถานประกอบการยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักด้วยการจัดให้มีระบบคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ มีจุดให้บริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ กำหนดจุดเว้นระยะห่าง ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด รวมถึงจัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ โดยเน้นจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการประเภทปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวควรเน้นการทำความสะอาดห้องส้วม ได้แก่         ที่จับสายฉีดชำระ พื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมและโถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ กลอนประตู และลูกบิด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการที่เดินทางในช่วงวันหยุดยาวนี้” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ /10   ธันวาคม 2563

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH