กรมอนามัย เผยผลโพล พบ ‘แยกกินอาหาร’ เป็นพฤติกรรมป้องกันโควิด-19 ในบ้านที่ทำได้น้อยที่สุด

  • 10 กันยายน 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจอนามัยโพล พบว่า พฤติกรรมในการป้องกัน โรคโควิด-19 ในบ้านที่ประชาชนทำได้มากที่สุด คือ ใช้อุปกรณ์ส่วนตัวแยกกับผู้อื่น รองลงมา คือ ทำความสะอาดอุปกรณ์หรือบริเวณที่จับร่วมกันบ่อย ๆ แยกห้องนอน สวมหน้ากากตลอดเวลาในบ้าน (ยกเว้นตอนกินอาหาร  ดื่มน้ำ อาบน้ำ) ส่วนพฤติกรรมที่ทำได้น้อยที่สุด คือ การแยกกินอาหาร จึงขอย้ำให้สมาชิกในบ้านป้องกันตนเองขั้นสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

               

แนะป้องกันสัตว์มีพิษช่วงหน้าฝน

               นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากผลการสำรวจอนามัยโพล ประเด็น “ความกังวลและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ในบ้าน” ล่าสุด พบว่า พฤติกรรมในการป้องกันโรคโควิด-19 ในบ้านที่ประชาชนทำได้มากที่สุดคือ การใช้อุปกรณ์ส่วนตัวแยกกับผู้อื่น ร้อยละ 48.6 รองลงมาคือ ทำความสะอาดอุปกรณ์หรือบริเวณที่จับร่วมกันบ่อย ๆ ร้อยละ 44.7 แยกห้องนอน ร้อยละ 40.8  สวมหน้ากากตลอดเวลาในบ้าน (ยกเว้นตอนกินอาหาร ดื่มน้ำ อาบน้ำ) ร้อยละ 33.1 ส่วนพฤติกรรม ที่ทำได้น้อยที่สุด คือ แยกกินอาหาร ร้อยละ 30.9 ดังนั้น จึงต้องเน้นย้ำให้มีการป้องกันโรคในบ้านเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีประชาชน ร้อยละ 64.4 ยังมีความกังวลว่าคนในครอบครัวที่ทำงานนอกบ้านจะนำเชื้อเข้ามาแพร่ในบ้าน นอกจากนี้ ประชาชนเห็นด้วยกับพฤติกรรมสวมหน้ากากในบ้านขณะพูดคุย ร้อยละ 53.8 สวมเมื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ดูทีวี ร้อยละ 44.6 และสวมหน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นตอนกินอาหาร ดื่มน้ำ อาบน้ำ ร้อยละ 40.5 และเมื่อสอบถามความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากในบ้านลดโรคทั่วไทยเป็นเวลา 14 วัน พบว่า ประชาชน ร้อยละ 84.2 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

                   “ทั้งนี้ สมาชิกภายในบ้านยังคงต้องยกระดับมาตรการขั้นสูงสุด (Universal Prevention   for COVID-19) ในการป้องกันการติดเชื้อในบ้าน โดยการประเมินความเสี่ยงของตนเองและคนในครอบครัว  ผ่าน “ไทยเซฟไทย” เน้นย้ำต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในบ้านร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยงหรือผู้สูงอายุ รวมทั้งการเว้นระยะห่างกับบุคคลในบ้าน และหมั่นล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ และให้งด    การกินอาหารร่วมกับผู้อื่นไปอีกสักระยะหนึ่ง สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ไปสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ        ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ควรมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วย Antigen Test Kit หรือ ATK เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัว” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 10 กันยายน 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!