กรมอนามัย ย้ำชัด กินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด ลดเสี่ยงโรค เผยกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

  • 11 กรกฎาคม 2562

 

 

     กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยอาหารที่ผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนและเลือกใช้วัตถุดิบ    ที่สะอาดปลอดภัย ช่วยลดเสี่ยงโรคทางเดินอาหารได้ พร้อมย้ำกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ช่วยคุมเข้มให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
          
           แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวชาวต่างชาติ 2 รายที่บอกว่า   ป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำจากการกินผัดไทยเมื่อครั้งมาเที่ยวในประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมานั้น  ซึ่งผัดไทยที่จำหน่ายจะผ่านการปรุงประกอบด้วยความร้อนมากกว่า 80 องศาเซลเซียส ทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรค ที่มีอยู่ได้ แต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือสุขลักษณะของการปรุงประกอบอาหาร ต้องเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  ล้างวัตถุดิบและปรุงด้วยความร้อนให้สุกทั่วถึง  ใส่ในภาชนะที่สะอาด ไม่ใช้มือหยิบจับโดยตรง ล้างมือก่อนปรุงอาหาร แต่อาจจะมีวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงจะปนเปื้อนได้ เช่น ถั่วงอกดิบ ใบกุยช่าย ​หัวปลี ผักสดอื่น ๆ เป็นต้น พ่อค้า แม่ค้าที่จำหน่ายอาหารจึงต้องใส่ใจความสะอาด โดยเฉพาะการล้างผักอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างหรือการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ด้วยวิธีการง่าย ๆ คือ ให้ล้างด้วย น้ำไหล แช่ในน้ำนาน 15 นาที จากนั้นเปิดน้ำไหลผ่านและคลี่ใบผักถูไปมานาน 2 นาที หรือแช่ในน้ำผสมน้ำส้มสายชู 5 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วนน้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 4 ลิตร แช่นาน 15 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด หรือใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (เบคกิ้งโซดา) ครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ 10 ลิตร แช่ทิ้งไว้  15 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด ส่วนผู้ประกอบกิจการขายอาหารต้องมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ปฏิบัติตามสุขลักษณะหมั่นตรวจสอบดูแล ระมัดระวังจุดเสี่ยงต่าง  ๆ ที่ทำให้อาหารปนเปื้อน
           “ทั้งนี้ ผู้บริโภคควรสังเกตสภาพร้าน การเลือกใช้วัตถุดิบต่าง ๆ และสุขลักษณะของคนขาย ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ   ทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และการสอบสวนโรค พร้อมทั้งได้มีประกาศกฎกระทรวงสุขลักษณะ  ของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ครอบคลุมใน 4 เรื่อง ได้แก่    1) การควบคุมสุขลักษณะสถานที่ขาย ต้องดูแลให้ถูกต้องตั้งแต่จุดเตรียมอาหารแสงสว่าง ที่ล้างมือ ห้องน้ำ ที่กำจัดขยะและน้ำเสีย 2) ควบคุมการปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ วัตถุดิบก็ต้องมีความสด มีการจัดเก็บอย่างดี น้ำดื่มหรือน้ำที่เอามาใช้ทำอาหารก็ต้องสะอาด ส่วนน้ำแข็งที่ใช้กินก็ห้ามเอาหมู เอาผักหรือ เอาน้ำอัดลมลงไปแช่ 3) ควบคุมดูแลภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ให้สะอาดปลอดภัย เช่น จาน ชาม     ช้อน ส้อม ห้ามใช้ก๊าซหุงต้ม เมทิลแอลกอฮอล์ หรือเมทานอล เป็นเชื้อเพลิงในการทำประกอบปรุงอาหารบริเวณโต๊ะรับประทานอาหาร รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอัคคีภัยและน้ำใช้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ 4) ควบคุมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารให้มีสุขวิทยาส่วนบุคคล ที่ดี โดยต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมอนามัย ดังนั้น จึงขอย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค  ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันให้ร้านอาหารดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวงฯ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 10 กรกฎาคม 2562
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH