กรมอนามัย ส่งศูนย์ 12 ยะลา จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนามเรือนจำนราธิวาส

  • 16 เมษายน 2564

                #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ลงพื้นที่จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนามเรือนจำจังหวัดนราธิวาส

               นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย  เปิดเผยว่า  กรมอนามัยได้สั่งการให้ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ลงพื้นที่ดำเนินการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนามเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนเปิดโรงพยาบาลสนาม ตามคำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ดังนี้ 1) การทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนเปิดโรงพยาบาลสนามเรือนจำ 2) การจัดการขยะติดเชื้อภายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสและโรงพยาบาลสนามเรือนจำ รวมถึงการเก็บขนและกำจัดขยะทุกประเภท              3) การจัดการน้ำทิ้งในโรงพยาบาลสนามเรือนจำ 4) ให้ความรู้การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการทำลายล้างเชื้อแก่พนักงานเก็บขนมูลฝอยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 5) การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ    6) สนับสนุนน้ำยาฟอกขาว สบู่เหลว เจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ทำความสะอาดให้โรงพยาบาลสนามเรือนจำ และ 7) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่กักตัวผู้ต้องขังพ้นโทษที่กองร้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

               นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามเรือนจำนราธิวาสต้องตรวจวัดอุณหภูมิกายก่อนเข้าบริเวณที่กำหนด สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยโดยเลือกชนิดให้เหมาะสม และถุงมือ ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปากของตนเอง ต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือ    เจลแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ เหนื่อยหอบ ให้รีบพบแพทย์ทันที ส่วนผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดและเก็บรวบรวมขยะ ต้องสวมใส่เสื้อคลุมกันน้ำแขนยาว หรือเสื้อแขนยาว ขายาวและผ้ายางกันเปื้อนปกคลุม ใช้ถุงมือยางหนา รองเท้าบูท พื้นยางหุ้มแข้ง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย โดยเลือกชนิดให้เหมาะสม แว่นป้องกันตาหรือกระจังกันใบหน้า หลังปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน ต้องล้างมือ อาบน้ำให้สะอาดทุกครั้ง และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

              “สำหรับผู้เข้าพักต้องมีการสังเกตอาการ วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียส ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตามแนวทางที่กำหนดไว้ ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนกินอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ รวบรวมมูลฝอยที่เกิดขึ้นใส่ถุงแดง มัดปากถุงให้แน่นและนำไปรวบรวมในบริเวณที่กำหนด หากต้องติดต่อญาติ เพื่อน หรือบุคคลต่าง ๆ ให้ใช้โทรศัพท์ หรือไลน์ และให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าพักในโรงพยาบาลสนาม  อย่างเคร่งครัด” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 10 เมษายน 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH