กรมอนามัย สั่งทีมลงตลาดสด สมุทรสงคราม สร้างเกราะยกระดับมาตรการความปลอดภัยประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID

  • 10 กุมภาพันธ์ 2564

       #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบทีมนักวิชาการลงให้ความรู้สร้างเกราะป้องกันโควิด-19 พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดในพื้นจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมให้ผู้ประกอบการตลาดสดยกระดับมาตรการความปลอดภัยประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID สำหรับผู้บริโภคเน้นย้ำสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และกินอาหารปรุงสุกทุกครั้ง

                  วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2564) นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า นับจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นแม่ค้าขายหมู มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แต่ไปขายหมูประจำที่ตลาดรถไฟ จังหวัดสมุทรสาคร นั้น เกี่ยวกับประเด็นนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้มอบให้กรมอนามัยลงพื้นที่ตลาด จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ความรู้แก่พ่อค้า แม่ค้า สร้างเกราะป้องกันตนเองและขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ของกรมอนามัยเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย การ์ดไม่ตก ให้กับผู้ใช้บริการภายในตลาดสด พร้อมทั้งยังคงปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ 1) กำหนดทางเข้า-ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด  2) สวมหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ 3) จัดจุดล้างมือด้วย สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์         4) รักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด 5) ทำความสะอาด      แผงและร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน  6) ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 7) เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที ไม่ควรนำของใช้ในตลาดกลับบ้าน 8) จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เช่น เสียงตามสาย บอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และ 9) หมั่นสังเกตอาการตนเองและพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในตลาด หากมีอาการไข้สูง ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้งดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที

                 “สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ซึ่งคาดว่าคนไทยเชื้อสายจีนมีการจับจ่ายสินค้าในตลาดเพื่อนำมาเซ่นไหว้บรรพบุรุษและเทพเจ้าต่าง ๆ นั้น ขอเน้นย้ำให้ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1) มีการบันทึกข้อมูลการเข้า–ออก ลงทะเบียนเช็คอินก่อนเข้าใช้บริการ และเช็คเอ้าท์หลังจากใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการตลาด  2) ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  3) รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร 4) หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ตา จมูก ปาก และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับอาหารโดยตรงควรใช้อุปกรณ์หยิบจับเพื่อลดการสัมผัส  5) วางแผนการซื้อเพื่อใช้เวลาในตลาดให้น้อยที่สุด 6) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งก่อน-หลังเข้าตลาด โดยผู้ที่อยู่ในตลาดทุกคนควรที่จะสวมหน้ากากให้ครบทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้วัถตุดิบประเภทเนื้อสัตว์ควรมีการปรุงสุกทุกครั้งก่อนบริโภค ไม่แนะนำให้กินแบบดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ เพราะหากมีการปนเปื้อนของไวรัส ก็จะทำให้มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อได้” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

           ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 10 กุมภาพันธ์ 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH