กรมอนามัย ห่วง ประชาชนจาก PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน แนะป้องกันตนเองและจัดทำห้องปลอดฝุ่น

  • 10 มกราคม 2567

          #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงประชาชนจากสถานการณ์ PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน แนะนำประชาชนเฝ้าระวังป้องกันตนเองและจัดทำห้องปลอดฝุ่น

           นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ PM2.5  ในประเทศ พบเกินค่ามาตรฐานในหลายจังหวัด โดยในวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ เวลา 11.00 น. พบว่า               ค่า PM2.5 อยู่ระหว่าง 10.5 – 79.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดที่ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  โดยมีพื้นที่อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร และตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รวมทั้ง มี 34 จังหวัด ที่มีค่า PM2.5 อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าสถานการณ์ PM2.5 จะยังคงมีแนวโน้มเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2567 เนื่องจากอัตราการระบายอากาศต่ำมาก ประกอบกับกิจกรรมของมนุษย์ทั้งการจราจร การเผาทางการเกษตร ส่งผลให้ PM2.5 ทุกพื้นที่สะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว โดยอาจพบอาการเฉียบพลัน เช่น อาคารระคายเคืองตา จมูก และผิวหนัง รวมถึง อาการในระดับรุนแรงถึงขั้นแน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจมีเสียงหวีด เหนื่อยง่ายได้

          นายแพทย์อรรถพล กล่าวต่อไปว่า แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชน ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอาการและป้องกันสุขภาพตนเอง ดังนี้ 1) ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดก่อนออกจากบ้านแอปพลิเคชัน “Air4Thai” หรือ “AirBKK” หรือ “Life Dee” และปฏิบัติตนตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 2) สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N95 ขณะอยู่กลางแจ้ง 3) ควรหลีกเลี่ยงการออกไปทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งให้เปลี่ยนมาออกกำลังกายภายในอาคารแทน 4) ดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาดให้มาก ๆ 5) สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรสำรองยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และ 6) สังเกตตนเองและบุคคลในครอบครัว หากพบอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด  แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์

           “นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถทำห้องปลอดฝุ่น เพื่อลดความเสี่ยงในการสูด PM2.5 เข้าสู่ร่างกายได้ โดยเฉพาะในบ้านที่มีกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันฝุ่นภายนอกเข้าไปในห้อง โดยเลือกห้องที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดฝุ่นต่าง ๆ ทำความสะอาดห้อง เก็บวัสดุที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นออก ปิดผนึกรอยรั่ว ช่องว่างต่าง ๆ ภายในห้อง งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นหรือควันเพิ่มมากขึ้น เช่น การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร จุดเทียนธูป รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นแหล่งก่อกำเนิดควัน และอาจเพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ่นในห้อง เช่น การใช้เครื่องฟอกอากาศ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับห้อง ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยง และผลักดันให้สถานที่ เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ผู้สูงอายุ และอื่นๆ จัดทำห้องปลอดฝุ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการในช่วงที่ฝุ่นสูงได้ ปัจจุบันมีมากกว่า 3,000 ห้อง ซึ่งประชาชนสามารถค้นหาห้องปลอดฝุ่นที่อยู่ใกล้ได้ รวมทั้งเรียนรู้วิธีทำห้องปลอดฝุ่น และความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับห้องปลอดฝุ่น ผ่านทางเวปไซต์ https://podfoon.anamai.moph.go.th และสามารถเข้าประเมินอาการตนเองได้ที่ 4healthPM2.5 เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1478 ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 10 มกราคม 2567

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!