กรมอนามัย ห่วงโควิด-19 ลามครอบครัว หลังอนามัยโพล ชี้ ไม่ประเมินความเสี่ยงของคนในบ้าน สูงถึงร้อยละ 83.4

  • 9 สิงหาคม 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลอนามัยโพล ชี้ ครอบครัวไม่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการ      ติดและแพร่เชื้อโควิด-19 ของคนในบ้านสูงถึงร้อยละ 83.4 แนะการป้องกันที่ดีที่สุดคือ สวมหน้ากากในบ้าน      เว้นระยะห่าง และงดกินอาหารร่วมกัน

       

                นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดชของโรคโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่พบมีการติดเชื้อกันเองภายในครอบครัวร้อยละ 20 มีการติดเชื้อกันภายในชุมชนร้อยละ 20 และจากข้อมูลการเสียชีวิตของผู้ป่วยในช่วง​ 14​ วันที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตติดเชื้อในครอบครัว ร้อยละ 18 ติดจากเพื่อนบ้านในชุมชน​ ร้อยละ 23 และติด​จากการเดินทาง​ไปพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง ​ร้อยละ 51 อีกทั้งจากผลสำรวจอนามัยโพลประเด็น “การประเมินความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันโรคของครอบครัว” ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2564 พบว่า คนในครอบครัวไม่มีการประเมินความเสี่ยงของสมาชิกในบ้าน เช่น ไม่มีการสังเกตอาการเบื้องต้น ตรวจวัดอุณหภูมิ หรือไม่ใช้แอปพลิเคชัน ไทยเซฟไทย เป็นต้น สูงถึงร้อยละ 83.4  สำหรับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พบว่า ประชาชนไม่มีการประเมินความเสี่ยงของคนในบ้าน ร้อยละ 67.5 ส่วนพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ในบ้านที่ประชาชนเห็นด้วยและสามารถทำได้มากที่สุดคือ การแยกกันกินเมื่ออยู่ในบ้าน ร้อยละ 53.1 รองลงมาคือ การเว้นระยะห่าง ร้อยละ 50.1 และการสวมหน้ากากในบ้านตลอดเวลา ร้อยละ 49.9 ตามลำดับ

                  “ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนี้ กรมอนามัยจึงขอความร่วมมือให้ทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1–2 เมตร หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกัน มีการแยกส่วนหรือพื้นที่พร้อมทั้งจัดห้องพักให้โล่ง โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดีมีแสงแดดเข้าถึง แต่หากไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำกิจกรรมใกล้ชิดกับสมาชิก  ในครอบครัว เช่น ดูทีวีร่วมกัน พูดคุยกัน เมื่ออยู่ในห้องปรับอากาศร่วมกัน หรือเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงในบ้าน ต้องให้คนในครอบครัวสวมหน้ากากและสวมให้ถูกวิธี โดยให้ปิดจมูก ปาก คาง และกระชับกับใบหน้า นอกจากนี้ ให้งดการกินอาหารร่วมกัน รวมถึงแยกของใช้ส่วนตัว เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น และลด เลี่ยง การออกไปในสถานที่เสี่ยงนอกบ้าน หมั่นล้างมือเป็นประจำ รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่จับร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ตู้เย็น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19  ในครอบครัว” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 9 สิงหาคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!