กรมอนามัย เร่งศูนย์อนามัย เปิดหอผู้ป่วยโควิด-19 อาการไม่รุนแรง ช่วยรพ. ลดปัญหาเตียงไม่พอ

  • 29 เมษายน 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เร่งให้ทุกศูนย์อนามัยในสังกัดกรมอนามัย เตรียมจัดทำหอพักรักษาตัวผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนักมาพักฟื้นต่อ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปที่มีเตียงไม่พอในการรักษาผู้ป่วย โดยเริ่มนำร่องที่ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

 

 

                    นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ทำให้พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังรอเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล เนื่องจากเตียงไม่พอ ซึ่งปัญหาดังกล่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยและเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยได้เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลให้ได้ทุกคน โดยล่าสุด กรมอนามัยได้ให้ศูนย์อนามัยที่มีสถานพยาบาลให้บริการ ปรับรูปแบบเป็นหอผู้ป่วย (Cohort ward)  รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนักมาพักฟื้นต่อ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานของโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปที่จำเป็นต้องสำรองเตียงไว้ให้กับผู้ป่วยที่มี     อาการหนัก ซึ่งขณะนี้เริ่มนำร่องที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ได้มีการปรับปรุงเตียงรองรับผู้ป่วยได้ 28 เตียง ปัจจุบันมีคนไข้ที่มาพักฟื้น 25 ราย ได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชลบุรี พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ทุกศูนย์อนามัย ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เช่น ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรุงเทพมหานคร ปรับรูปแบบเป็นหอผู้ป่วย (Cohort ward) รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้เพิ่มมากขึ้น

                  ทางด้านนายแพทย์พนิต  โล่เสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กล่าวว่า ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ได้เตรียมการปรับรูปแบบเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะโควิด (Cohort ward) เพื่อรองรับคนไข้ในเขตอำเภอเมืองที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่มีอาการผิดปกติเล็กน้อยหรือไม่มีอาการผิดปกติ โดยโรงพยาบาลชลบุรีได้ร่วมกันวางแผนกับทีมศูนย์อนามัยที่ 6 ในการเตรียมความพร้อมของ Cohort ward ให้ปลอดภัย เพื่อรักษาผู้ป่วยและป้องกันการแพร่ระบาดให้มากที่สุด อาทิ อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการดูแลคนไข้ นอกจากนี้ ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้เตรียมความพร้อมในชุมชน ท้องถิ่นโดยได้แจ้งการเปิดให้บริการหอผู้ป่วย Cohort ward ต่อเทศบาลตำบลนาป่า ให้รับทราบและประกาศแจ้งแก่ประชาชน   ในเขตพื้นที่ให้เข้าใจ เพื่อลดความตื่นตระหนก

               “ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 6 เริ่มเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 โดยมีผู้ป่วยทั้งหมด 28 คน เป็น   เพศหญิง อายุระหว่าง 19 – 41 ปี ไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีอาการปอดอักเสบ ได้เข้ารับการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย Cohort ward โดยมีการออกกฎเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น การวัดสัญญาณชีพ การรักษาความสะอาด และระเบียบการฝากของ เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยเป็นอย่างดี และในระหว่างการรักษาตัวได้จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ อาทิ การออกกำลังกาย ด้านโภชนาการ นอกจากนี้ การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย Cohort ward ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานและประชาชนในเขตพื้นที่ที่ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ น้ำและอาหารแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้ง ได้รับความช่วยเหลือจากการไฟฟ้าจังหวัดและเขตที่ให้ความอนุเคราะห์ในการติดตั้งเครื่องจ่ายไฟเมื่อเกิดเหตุไฟดับอีกด้วย” ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กล่าว

***

 

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 29 เมษายน 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!