กรมอนามัย เผยเด็กมากกว่าครึ่งฟันผุ แนะพ่อแม่ ดูแลฟันเด็กช่วงเรียนออนไลน์ใกล้ชิด

  • 9 มกราคม 2565

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ดูแลเด็กเรียน Online อย่างใกล้ชิด และหมั่นสังเกตความผิดปกติในช่องปากของเด็ก ควรเลือกกินขนมอ่อนหวาน ไม่เหนียวติดฟัน  เครื่องดื่มหวานน้อย และงดน้ำอัดลม เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของเด็ก                 

                         

 

                          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาในหลายพื้นที่มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน ทั้ง แบบ On Air, Online, On Demand, On Hand ผ่านทางไปรษณีย์ ปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้ไปโรงเรียน จึงทำให้ขณะเรียนหนังสือที่บ้านเด็กสามารถกินขนม เครื่องดื่มรสหวานได้ตลอดเวลา หากเด็กยังกินขนมบ่อยมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน และแปรงฟันไม่สะอาด หรือมีพฤติกรรมการแปรงฟันลดลงโดยเฉพาะการแปรงฟันก่อนนอน ปัญหาฟันผุจากระยะเริ่มต้นที่เป็นเพียงเล็กน้อยก็จะลุกลามจนผุเป็นรูได้จากผลการสำรวจของสำนักทันตสาธารณสุข ปี 2564 พบว่าเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บริโภคอาหารระหว่างมื้อ เฉลี่ย 2.8 ครั้งต่อวัน เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บริโภคน้ำหวานและน้ำอัดลมเฉลี่ย 1.5 ครั้งต่อวัน เฉลี่ย 2.5 วันต่อสัปดาห์ บริโภคขนมเฉลี่ย 2.4 ห่อต่อวัน ลูกอม หมากฝรั่ง เฉลี่ย 1.5 เม็ดต่อวัน  ในขณะที่การแปรงฟันคุณภาพ มีเพียงร้อยละ 34.3 สถานการณ์สภาวะสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปัจจุบันเด็กมากกว่าครึ่งพบปัญหาเสียวฟันเมื่อกินอาหารหวานหรือน้ำเย็นมีรูผุที่ผิวฟัน และเด็กมีอาการปวดฟัน เคี้ยวอาหารไม่ได้ ร้อยละ 8.4

             “ทั้งนี้ ขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ดูแลสุขภาพช่องปากเด็กที่เรียน Online อย่างใกล้ชิด ดังนี้ 1) เลือกขนมที่เหมาะสม ควรเป็นขนมหวานน้อยและไม่เหนียวติดฟัน เลือกเครื่องดื่มหวานน้อย งดน้ำอัดลมและควรดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด 2) ลดความถี่ในการบริโภคขนมไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน แนะนำให้กินขนมในมื้ออาหาร หรือกินขนมแล้วต้องแปรงฟัน 3) แปรงฟันด้วยสูตร 2-2-2 แปรงฟันอย่างน้อย 2 นาที ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เน้นแปรงฟันก่อนนอนพร้อมกันทั้งครอบครัว 4) ตรวจความสะอาดหลังแปรงฟัน และความผิดปกติของฟันอย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติให้ไปพบทันตแพทย์เพื่อทำการรักษา” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

***

กรมอนามัย / 9 มกราคม 2565

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH