เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกรอกน้ำจากก๊อก พร้อมให้หยุดผลิต

  • 8 ธันวาคม 2566

         

          นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีมีสื่อออนไลน์ TikTok ได้เผยแพร่คลิปภาพการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด โดยใช้มือกรอกลงขวด และเผยแพร่เป็นกระแสในสื่อโซเซียลจนหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ และเรียกร้องให้กรมอนามัยดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งกรมอนามัยได้ประสานงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทราบว่า สถานที่ดังกล่าวเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติอาหารและต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP ทั้งนี้ หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจึงให้หยุดการผลิต และแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องจนกว่าจะผ่าน และได้แจ้งให้ผู้รับอนุญาตและผู้ควบคุมการผลิต เร่งเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เพื่อดำเนินการตามข้อกฎหมาย
          “กรมอนามัยขอขอบคุณประชาชนที่เรียกร้องมายังกรมอนามัย ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เพราะน้ำดื่มนั้นมีความสำคัญกับสุขภาพประชาชน ที่แนะนำให้ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว เพื่อความสะอาด ปลอดภัยก่อนเลือกซื้อน้ำบรรจุขวด ขอให้ประชาชนตรวจดูภาชนะบรรจุว่าสะอาดหรือไม่มีรอยขูดขีดหรือไม่ ฝาปิดสนิทหรือไม่ สลากบนภาชนะบรรจุระบุสถานที่ผลิต มีเลขสารบบอาหาร (อย) หรือไม่ หากเป็นน้ำถัง 20 ลิตร ควรมีแถบพลาสติกปิดฝาถังที่แนบสนิทไม่ฉีกขาด นอกจากนี้ ควรเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้เพื่อเป็นการประกันความสะอาดของน้ำดื่มบรรจุขวดได้อีกวิธีหนึ่ง หากท่านพบเห็นหรือมีหลักฐานว่าโรงงานผลิตน้ำดื่มใด มีการดำเนินการด้านสุขลักษณะไม่ถูกต้อง ก็สามารถแจ้งหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอหรือสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่นั้นๆ ได้ทันที” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 8 ธันวาคม 2566

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH