กรมอนามัย ยกระดับมาตรฐาน ‘ร้านค้า-แผงลอย’ ริมบาทวิถี กระตุ้นท่องเที่ยวปลอดภัย ย้ำการ์ดอย่าตก

  • 8 ตุลาคม 2563

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีครบทุกจังหวัดในปี 2564 ชูป้ายสัญลักษณ์ “อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”(Street Food Thailand) พร้อมย้ำท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ (New Normal) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และรักษาระยะห่างอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด 19

 

 

               นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยมีนโยบายยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีให้ได้มาตรฐาน ครบทุกจังหวัดในปี 2564 ซึ่งกำหนดให้รักษามาตรฐานต้นแบบอาหารริมบาทวิถี โดยใช้ป้ายสัญลักษณ์ “อาหารปลอดภัย  ใส่ใจสุขภาพ”(Street Food Thailand) ทั้งในด้านสุขอนามัย ด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะร้านค้า แผงลอย ที่ปัจจุบันมักพบว่าประชาชนนิยมบริโภคอาหารริมบาทวิถีมากขึ้น เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย และมีราคาประหยัด อีกทั้งอาหารริมบาทวิถีตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการเดินทางมาบริโภค ซึ่งแต่ละพื้นที่มีวัฒนธรรม จุดเด่น และรสชาติของอาหารที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ให้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น การปกปิดอาหาร การสร้างต้นแบบของพื้นที่ดำเนินงานอาหารริมบาทวิถีที่ได้มาตรฐาน โดยอาศัยระบบและกลไกในการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ในการจัดการดำเนินงานอาหารริมบาทวิถี เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี      และส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวไทย   

            “ทั้งนี้ นอกจากการพัฒนาระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ร้านค้า แผงลอยแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือการรณรงค์ให้พ่อค้า แม่ค้า และนักท่องเที่ยวช่วยกันกำจัดขยะให้ถูกวิธี เพราะสถานที่จำหน่ายอาหารดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีคนมาจากหลากหลายพื้นที่และมีความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรค ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะขยะพลาสติก เช่น กล่องพลาสติกใส่อาหาร ช้อน ส้อม แก้ว หลอดดูด มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 6,300 ตันต่อวัน เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,500 ตันต่อวัน จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยปรับเปลี่ยนภาชนะใส่อาหารประเภทพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย มันสำปะหลัง และพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และผ่านการรับรองมาตรฐานจากในประเทศ หรือต่างประเทศสำหรับใช้กับอาหาร พร้อมทั้งยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ (New Normal)  ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และรักษาระยะห่างอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด 19 ด้วย” นายแพทย์สุวรรณชัย  กล่าว

 

                                                                                    ***                                                                         

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 8 ตุลาคม 2563

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!