กรมอนามัย ย้ำ การทำความสะอาดเครื่องเล่นเด็ก-สนามเด็กเล่น ปลอดภัยจากโควิด-19

  • 8 กุมภาพันธ์ 2565

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ครู บุคลากรของโรงเรียนให้ดูแลทำความสะอาดสถานที่จุดเสี่ยงอย่าง เครื่องเด็กเล่น – สนามเด็กเล่น ให้สะอาดและปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อโรงเรียนเปิด On-site

            นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนในหลายพื้นที่ได้ดำเนินการเปิดเรียนแบบ On-site แล้ว โดยยึดมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19 ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้และอาการ ลดการแออัด ทำความสะอาด 6 มาตรการเสริม ดูแลตนเอง ใช้ช้อนส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออกโรงเรียน สำรวจตรวจสอบผู้สัมผัสเสี่ยง และกักกันตัวเอง ส่วนแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา 1) ประเมินความพร้อม TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID  2) จัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย Small Bubble  3) จัดระบบบริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การระบายอากาศ ความสะอาด คุณภาพน้ำ จัดการขยะ 5) จัดให้มี School Isolation  แผนเผชิญเหตุ และซักซ้อม  6) ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียน  (Seal Route) อย่างปลอดภัย  7)  จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

           นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า อีกสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ คือ สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กต้องสะอาดและปลอดภัย เนื่องจากเด็ก ๆ ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ทำกิจกรรมอยู่ในโรงเรียน จึงขอให้ครู หรือบุคลากรของโรงเรียนควรเฝ้าระวังเด็กเล็ก เพื่อลดการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สนามเด็กเล่น เป็นจุดที่มีแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนต้องหมั่นตรวจสอบดูแล  และเฝ้าระวังให้มากที่สุด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงลงได้ ผู้ประกอบการโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน  จึงต้องตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยหมั่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นผิวอุปกรณ์เครื่องเล่นด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด เช่น ผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ หรือสารประกอบ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1 เปอร์เซ็นต์ (1,000 ppm)  ในการเช็ดถูเพื่อฆ่าเชื้อโรค โดยให้เน้นไปที่จุดเสี่ยงหรือจุดสัมผัสร่วม เช่น อุปกรณ์ปีนป่าย อุปกรณ์เคลื่อนไหว ชิงช้า กระดานลื่นและเครื่องเล่นชุดรวม  รวมถึงของเล่นภายในห้องเรียนด้วย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19

           “ทั้งนี้ โรงเรียนที่มีการเปิดเรียบแบบ On-site ขอให้ครู บุคลากรในโรงเรียนช่วยดูแลเรื่องการป้องกันโควิดให้กับเด็กเล็ก เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้หมั่นล้างมือบ่อย ๆ  ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ และตรวจอุณหภูมิคัดกรองในทุก ๆ วัน ที่มีการเรียนการสอน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 8 กุมภาพันธ์ 2565

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH