กรมอนามัย เผย วันเด็กสร้างสุขได้ทุกวันที่บ้าน วอนพ่อแม่งดพาเด็กเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงคนแออัด

  • 8 มกราคม 2564

            #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะวันเด็กสามารถสร้างสุขได้ทุกวันที่บ้านด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ภายในครอบครัว พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองงดพาเด็กเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ผู้คนแออัด ย้ำหากต้องเดินทางควรให้เด็กสวมหน้ากากทุกครั้ง เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ

           นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ให้ความชัดเจนถึงเรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในช่วงนี้ ว่า พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 28 จังหวัด ห้ามจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยเฉพาะที่มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก ส่วนพื้นที่จังหวัดควบคุม (สีส้ม) 11 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 38 จังหวัด ขอความร่วมมือ งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการจัดงานวันเด็กเหมือนเช่นทุกปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังพบผู้ติดเขื้อจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง แต่หากต้องการให้เด็ก มีการทำกิจกรรมในวันเด็ก ทุกครอบครัวก็สามารถสร้างสุขวันเด็กให้กับลูกได้ในทุก ๆ วัน เช่น การออกกำลังกาย ที่บ้านร่วมกัน หรือทำอาหารโดยให้เด็กช่วยคิดเมนูและมีส่วนในการปรุงประกอบ เน้นเมนูชูสุขภาพ รวมถึงการจัดบ้านสะอาดสวยงามที่ส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและลงมือทำด้วยตนเอง เกิดเป็นกิจรรม    ที่เสริมสร้างความผูกพันในครอบครัว

          “ทั้งนี้ หากบางครอบครัวจำเป็นต้องพาเด็กเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้เด็กและตัวเองก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ รวมถึงกินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางส่วนตัวทุกครั้งเมื่อกินอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่าง ๆ และดูแลเด็กไม่ให้สัมผัสจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ ลูกบิดประตู ราวบันได บันไดเลื่อน และลิฟต์ เป็นต้น” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 8 มกราคม 2564   

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH