กรมอนามัย แนะคุมเข้มแคมป์คนงาน หวั่นระบาดซ้ำ หนุนยกระดับป้องกันสูงสุด เข้มมาตรการและตรวจคัดกรองด้วย ATK

  • 6 กันยายน 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะยกระดับการป้องกันโควิด-19 ในแคมป์คนงาน เข้มมาตรการตามกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการตรวจคัดกรองด้วย ATK ลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อโรคโควิด-19 มากขึ้น

                 

                  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเฝ้าระวังสังเกตสถานการณ์  การระบาดรายวันพบว่า แคมป์ก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขณะนี้คนงานเริ่มกลับมาปฏิบัติงาน จึงทำให้เกิดความกังวลใจของคนในพื้นที่ใกล้เคียงว่าอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอีกครั้ง ดังนั้น เพื่อเป็นการยับยั้งการระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงขอให้เจ้าของกิจการหรือนายจ้าง  มีมาตรการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก การรับ-ส่งคนงาน การควบคุมดูแลความสะอาดที่พักคนงาน พื้นที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ อุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน การเว้นระยะห่างช่วงทำงานและขณะพัก จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ คุ้มเข้มการสวมหน้ากากตลอดเวลา รวมทั้งการคัดกรองเบื้องต้น พร้อมสังเกตอาการป่วยของคนงาน สำหรับคนงานก่อสร้างและคนในครอบครัว หากมีสมาชิกอยู่ในบ้านร่วมกันหลายคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 1) ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกันในครอบครัว และงดการนำมือมาสัมผัสใบหน้า 2) หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ แยกใช้สิ่งของเครื่องใช้ 3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดหรือการรวมกลุ่ม ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันในทุกกิจกรรม ออกนอกบ้านเมื่อจำเป็นและ ต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง และ 4) กินอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลางส่วนตัวหรือแยกสำรับกัน

                 “ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเจ้าของกิจการหรือนายจ้างควรให้คนงานในแคมป์ต่าง ๆ ประเมินความเสี่ยง   ผ่าน “ไทยเซฟไทย”ของกรมอนามัย และหากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง เช่น สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ผู้ที่เริ่มมีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ควรตรวจด้วยชุดตรวจโควิด-19 หรือ Antigen Test kit (ATK) เพื่อคัดกรองเบื้องต้น รวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกัน แยกการใช้อุปกรณ์ส่วนตัว งดการเดินทางหมั่นล้างมือเป็นประจำ ทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่จับร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ตู้เย็น ลูกบิดประตูราวบันได โต๊ะอาหาร และให้งดกินอาหารร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อโควิด-19
ไปยังสมาชิกในครอบครัวภายในแคมป์ก่อสร้าง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

กรมอนามัย  / 6 กันยายน 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH