กรมอนามัย ชู สมุดสีชมพูคู่มือคุณแม่ ที่เป็นมากกว่าสมุดจดวัคซีน

  • 5 ตุลาคม 2566

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำถึงประโยชน์ของสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) คู่มือสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง แนะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในเล่ม เพราะนอกจากจะเป็นสมุดบันทึกการรับวัคซีนพื้นฐานแล้ว ยังเป็นคู่มือบันทึกสุขภาพของคุณแม่ขณะฝากครรภ์และบันทึกข้อมูลของลูกหลังคลอด และมีข้อมูลสำหรับการส่งเสริมการเจริญของเติบโตลูกน้อย ทั้งทางร่างกายและจิตใจและการให้ข้อมูลความรู้สำหรับการดูแลตนเองและลูกน้อยอีกด้วย

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีในโลกโซเชียลมีการส่งต่อข้อมูลไม่ควรให้ลูกฉีดวัคซีนในเล่มสีชมพู ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างยิ่ง ความจริงแล้ววัคซีนที่แสดงในสมุดสีชมพูเป็นวัคซีนพื้นฐานที่เด็กจำเป็นต้องได้รับเพื่อลดอัตราการติดเชื้อโรคดังกล่าว และการเสียชีวิตของเด็กได้เนื่องจากเด็กยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่จะต่อสู้กับโรคได้ด้วยตนเอง และข้อมูลเรื่องวัคซีนดังกล่าวะปรับปรุงให้ทันการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดเพื่อมุ่งหวังให้เด็กไม่ติดโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

นายแพทย์เอกชัย กล่าวต่อไปว่า สุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) เป็นมากกว่าสมุดฉีดวัคซีนแต่มีสาระสำคัญสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพลูกน้อย เริ่มตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับบริการฝากครรภ์ที่สถานบริการ จะมีข้อมูลบันทึกการตรวจครรภ์ การคัดกรองความเสี่ยงสำหรับ    หญิงตั้งครรภ์ เช่น คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ความเสี่ยงของโรคธาลัสซีเมีย ช่วยประเมินภาวะโภชนาการ  หญิงตั้งครรภ์ เปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกาย การนับลูกดิ้น การประเมินสุขภาพจิต และบันทึกการเยี่ยมหลังคลอด สำหรับลูกน้อยจะมีแบบบันทึกเพื่อประเมินสุขภาพ ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี มีกราฟสำหรับจดบันทึกและประเมินภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ปริมาณอาหารที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงวัย การประเมินความเสี่ยงฟันผุ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีข้อแนะนำด้านการเสริมพัฒนาการ การป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคไข้หวัด โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วง ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ต้องรู้ในการเลี้ยงลูก

“ทั้งนี้ ประเทศไทยเริ่มใช้สมุดสีชมพูตั้งแต่ปี 2528 และปรับปรุงทุก 3 ปี ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มอบสมุดสีชมพูแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกคน เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองและลูกน้อย ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีพัฒนาการสมวัย สร้างศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพดี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนไทย ปัจจุบัน ได้พัฒนาให้เป็นสมุดสุขภาพแบบดิจิทัล      ที่ได้เปิดตัวไปล่าสุด เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายมากขึ้น” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 5 ตุลาคม  2566

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!