กรมอนามัย แนะ ประชาชนพื้นที่น้ำท่วม ขับถ่ายในถุงดำโรยปูนขาว ลดการแพร่เชื้อ

  • 5 สิงหาคม 2563

             #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม และห้องส้วมไม่สามารถใช้งานได้ ให้ขับถ่ายในถุงดำ โรยปูนขาว มัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค

 

          แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หลายจังหวัดที่กำลังประสบภัยน้ำท่วม  ในขณะนี้ สิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังคือโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วง ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากอุจจาระ กรณีที่ไม่สามารถใช้ห้องส้วมได้ ขอให้ขับถ่ายอุจจาระใส่ในถุงดำ จากนั้นโรยปูนขาว ขี้เถ้า หรือน้ำยาฆ่าเชื้อลงในถุงอุจจาระก่อนปิดปากถุงให้แน่น กรณีไม่มีปูนขาว ขี้เถ้า หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ หลังถ่ายอุจจาระเสร็จให้รัดปากถุงให้แน่นแล้วรวบรวมส่งหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่นำไปกำจัด ส่วนขยะภายในบ้านให้เก็บรวบรวมใส่ถุงแล้วผูกปากถุงให้แน่น รวบรวมส่งหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่นำไปกำจัดต่อไป ประชาชนทุกคนจึงต้องให้ความร่วมมือไม่ขับถ่ายอุจจาระ และไม่ทิ้งขยะลงน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคอุจจาระร่วง หากจำเป็นต้องนำน้ำมาใช้อุปโภคบริโภค ก่อนใช้ควรตักใส่ภาชนะ ใช้สารส้มชนิดก้อน กวนในน้ำ สังเกตตะกอนในน้ำเริ่มจับตัว นำสารส้มออกแล้วกวนน้ำต่อ 1-2 นาที ทิ้งไว้จนตกตะกอน นำน้ำส่วนใสมาเติม   คลอรีนน้ำ(หยดทิพย์) หยดลงในน้ำดื่ม โดยใช้หลอดหยดดูดสารละลายหยดทิพย์แล้วหยดใส่น้ำที่ต้องการฆ่าเชื้อโรค ในอัตราส่วนหยดทิพย์ 1 หยด ต่อน้ำ 1 ลิตร

           “ในกรณีที่สามารถใช้ครัวปรุงประกอบอาหารได้ ก่อนนำน้ำมาใช้หรือดื่มต้องต้มให้เดือดก่อน แต่ในพื้นที่วิกฤติ ให้ดื่มน้ำบรรจุขวดที่มีฝาปิดสนิท หรือหากต้องการฆ่าเชื้อโรคภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหาร เช่น จาน ชาม หม้อ กระทะ ให้ใช้คลอรีนผง 1 ช้อนชา ผสมกับน้ำ 1 แก้ว รินเฉพาะส่วนที่ใสผสมน้ำ 1 ลิตร แช่ภาชนะนาน 2 นาที ก่อนนำภาชนะเหล่านั้นมาใช้อย่างปลอดภัย สำหรับสิ่งของบริจาคไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเครื่องกระป๋อง เช่น ปลากระป๋อง ก่อนจะบริโภคควรสังเกตวันหมดอายุ หรือตรวจดูสภาพสี กลิ่น และภาชนะบรรจุก่อนบริโภค โดยพื้นที่ที่สามารถปรุงประกอบอาหารได้ควรอุ่นอาหารให้ร้อน หรือผ่านการปรุงสุกเสียก่อน เพื่อให้  มั่นใจว่าเมื่อบริโภคอาหารเหล่านั้นแล้วจะไม่ทำให้เกิดอาการท้องเสียหรือเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร และหากยังสามารถใช้น้ำประปาได้ ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังการใช้ส้วม ทั้งนี้ กรมอนามัย ได้มอบหมายให้ศูนย์อนามัยลงพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อสาธิต ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน และสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีในการสาธิต ซึ่งประกอบด้วยถุงดำรวบรวมขยะ สบู่เหลว คลอรีนน้ำ (หยดทิพย์) คลอรีนผง และรองเท้าบู้ท เป็นต้น เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงของโรคที่จะตามมา” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว       

***

           ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 5 สิงหาคม 2563 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!